Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Hôm qua ngày mồng 05 tháng hai, anh Hoàng Văn Đoan ( Nghị) đă đại diện UBXDTĐ đến tham dự buổi tổ chức Tết của Hội Người Việt Tự Do tại Porsgrunn và phối hợp với anh Nguyễn Văn Giầu cũng như Hội NVTD tại đây để phổ biến thông tin về dự án tượng đài và vận động bà con đóng góp quỹ.

UBXDTĐ xin chân thành cảm tạ sự nhiệt t́nh đóng góp v́ công việc chung của tất cả.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos