Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

TIN VẬN ĐỘNG ASKIM

Hm nay 05.03.2011, trong thnh lễ Việt Nam tại Askim, ch Trần Khng đ trao giro vận động quỹ xy dựng tượng đi đến tận tay  những gia đnh tham dự. Đại diện cho ban vận động của UBXDTĐ tại Askim ch cũng thng tin rằng nếu ai khng thể gởi qua trương mục bằng nett bank hoặc giro th ch c thể tiếp nhận v cấp bin lai, sau đ chuyển tiếp vo trương mục tượng đi. Anh V Thanh Hng tại Askim cũng đ hưởng ứng sự vận động, đng gp 3000,- kr chuyển thẳng vo trương mục TĐ.
Trong những ngy tới, ch Trần Khng sẽ đi đến từng nh trong vng để tiếp xc, vận động b con. 
UBXDTĐ xin chn thnh cảm ơn những nỗ lực của ch Trần Khng, sự gip đỡ của TTMV tại Askim v tấm lng của anh V Thanh Hng cng qu đồng hương trong vng.

Trn trọng.
UBXDTĐ


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos