Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Tin Từ HNVTD Bergen

Ngày 8 tháng 4 năm 2011. Hội Người Việt Tự Do Bergen đă có buổi trà đàm để thành lập Ban Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam Tri Ân Na Uy.
Buổi trà đàm được biết đă đi đếnnhững đồng ư sau:
1. Hội Người Việt Tự Do Bergen vẫn là thành viên của UBXDTĐ.
2. Trưởng Ban Vận Động là ông Nguyễn Đức Bắc (ủy viên Xă Hội/HNVTD Bergen).
3. Công tác gây quỹ sẽ bắt đầu trong thời gia sớm nhất. Đầu tiên là lá Thư Ngỏ. Bước kế đến là đến từng nhà vận động sự ủng hộ.

Một tin rất vui cho mọi người: Dù Ban Vận Động Gây Quỹ chưa "xuất hành", nhưng Thủ Quỹ của HNVTD Bergen đă vận động được khoảng kr.30000,- cho dự án.

Xin chân thành cảm ơn những nỗ lực của HNVTD Bergen và cộng đồng NVTN tại đây.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos