Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

1001 Nguyễn Văn Trọng ( mất năm 2009) Kongsvinger 2000
1002 Phan Van Hanh Bergen 1000
1003 gđ phật tử Đức Dục Bergen 1500
1004 b Trần Thị Phấn Bergen 1000
1005 Nguyễn Viết Vinh Kristiansand 2000
1006 Đinh Ngọc Hon  Kristiansand 500
1007 gđ Pham Hong Thanh Trondheim 1000
1008 Pham Thi Tu Anh & Thuong Bergen 1000
1009 gđ Lai Van Len & Anh Kristiansand 1000
1010 Ngoc Mong Thi Lam Lrenskog 1500
1011 Quoc Khanh Nguyen Bergen 5000
1012 Pham Vu Quoc Kristiansand 250
1013 Dang Thi Thanh Phuong Kristiansand 250
1014 CĐ CNG GIO Stabekk & Asker Brum 1500
1015 Van Hong Tran Nittedal 2000
1016 AN DANH
Oslo 3000
1017 Hoang Van Hai Sandefjord 3000
1018 gđ Huy Thanh Nguyen Kongsvinger  500
1019 L Ngọc Sương (dot 2) Trondheim 1000
1020 Nguyễn Văn Điền Trondheim 1000
1021 Nguyen Thi Ngoc Bich Oslo 1000
1022 b Bui Thi Lan Oslo 400
1023 Nguyen An Doan Lier 2000
1024 Tu & Thanh Huong Oslo 100
1025 Thanh Khiet Phan (dot 2) Oslo 500
1026 Nguyễn Văn Dựng & Phan Thị Lợi Trondheim 2000
1027 Vo Duc Phuoc Oslo 1000
1028 Nguyễn Văn Bo Sandnes 1000
1029 Ngoc Tung Manh Trondhiem 1000
1030 Ha Ngoc Hoa ( dot 2) Oslo 4000
1031 Quang Minh Lieu Bergen 500
1032 Huynh Thanh Duong Drammen 3000
1033 Vivien Le Tnsberg 2000
1034 gđ Tran Van Doan Oslo 5000
1035 Nhm Thuyền Nhn 1979,5 người, Lysekil Bergen 600
1036 Pham Thien Hoang Tnsberg 2500
1037 Ngoc Lap Tran Stavanger 1000
1038 Yen Hung Nguyen Nittedal 1000
1039 Dang Thi Thuy Lieu Oslo 300
1040 Nguyen Hung Son Kongsvinger 200
1041 ob Nguyễn Quang Tuyến Bergen 1000
1042 Ha Van Ha Sandefjord 1000
1043 Hoa Thi Nguyen Trondheim 500
1044 Ngo Tam Thanh ( dot 3, bn sch) Skedsmo 1350
1045 Thanh Kim Huynh Kristiansand 500
1046 VI-NOR AS Sandnes 10000
1047 My Dan Thi Pham Sandnes 500
1048 L Văn Hạ Sandnes 1000
1049 Nguyễn Văn Hng Oslo 2000
1050 L Thị Tuyết Trondheim  500
1051 Nguyen Ngoc Su Trondheim 1000
1052 Nguyen Ngoc Long Skedsmo 1000
1053 gđ Nguyen Dinh Luu & Ph.T. Hao Tnsberg 5000
1054 gđ Trần Văn U Skedsmo 5000
1055 Bao Quoc Dang Bergen 100
1056 Nguyen Khanh Long Krokstadelva 1000
1057 Tran Thi Ngoc Lan Brumunddal 200
1058 Pham Van Tien & Nguyen Thi Kim Thu Oslo 2000
1059 gđ Nguyễn Tấn Trung Bergen  2000
1060 ob Nguyễn Tấn Dũng Bergen 1000
1061 c Nguyễn Thu Thảo Bergen 1000
1062 ob L Kim Hương London/ England 1000
1063 ob Le Van Sang (dot 2)  Oslo 500
1064 gđ Phạm Đnh Nhật Trondheim 500
1065 gđ Trần Thị Dạng Trondheim 500
1066 HN tuấn Trondheim 200
1067 Vo Vanlang (dot 2)  Moss 2000
1068 gđ Alex Nguyen Oslo 300
1069 Tr Minh Trần Horten 2000
1070 Nguyễn Thị Gi Tnsberg 3000
1071 Le Thi Phuoc Linh Oslo 500
1072 Phuong Thi My Nguyen Lrenskog 1000
1073 Nguyễn Xun Anh (200 EUR) Frankerike 1565
1074 Le Nguyen Tho Moss 200
1075 Dung Nguyen Skedsmo 1000
1076 gđ Hong Cần & Phương Linh Larvik 2000
1077 Hung Vu Le Nguyen (dot 2) Oslo 2000
1078 Johannes Duy & Sole Du Brum 10000
1079 Trần Qut Văn Sena Larvik 500
1080 Trần Thị Cầu Tnsberg 500
1081 b Huynh thi Mai Lrenskog 1000
1082 Luong Thi Thoa Fredrikstad 1000
1083 Hoang Van Nguyen Bergen  1000
1084 Nguyen Anh Tuan Moss 500
1085 Nguyen Van Hoang Arendal 500
1086 Tho Huu Nguyen  Trondheim 1000
1087 Bich Phuong Andersen Skedsmo 1500
1088 Nguyen Van Nam Oslo 1000
1089 Nguyen Huu Tri Trondheim 1000
1090 Nguyen Van Quy Lrenskog 1000
1091 Xuan Lan Thi Tran (dot 2) Oslo 1000
1092 Nguyen Thanh Quoc Moss 1000
1093 Vu Cong Pham Sandnes 1000
1094 Keo Thi Ly Kristiansand 700
1095 Tran Ngoc Nam Drammen 5000
1096 Đan Thanh Thiếu Nin Dũng Lạc & VINOF Kongsvinger 7700
1097 Thao Thi Xuan Nguyen Brum 500
1098 gđ Trần Viết Xun Oslo 2000
1099 Lam Hong Truong Skedsmo 500
1100 Duc Minh Nguyen Sandnes 1000