Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Số 101-200 :             
        
101 Vu Thinh Duc Skedsmo 2000
102 Pham Ninh Skedsmo 5000
103 gđ Nguyễn Văn Phương  Oslo 1000
104 Annette Phuong Huynh Nguyen Lørenskog 3000
105 Nguyen Tho Duc Oslo 2000
106 Quoc Cuong Le Asker 500
107 Kim Tri Thi Nguyen Mjøndalen 1000
108 Nguyen thi Lien Mjøndalen 1000
109 Nguyen Ly My Thi Larvik 1500
110 Truong An Nam Oslo 1000
111 Kevin Tran  Oslo 200
112 Trinh Dong Oslo 500
113 Thai Nghia Phong Bærum 2000
114 Hong Duc Ngo Oslo 500
115 Quang Vinh Pham Oslo 1000
116 Le Van Moi &Nguyen Thi Man Oslo 1000
117 Truong Chi Oslo 1000
118 Duc Minh Truong Oslo 2500
119 Tran Van Tap&To thi Bay Skedsmo 6000
120 Tran van Loi Lillehammer 5000
121 Tran thi My Loan Oslo 200
122 Doi Lan HNVTN Nauy  Oslo 1000
123 Nguyen thi Thu Oslo 500
124 Tran Minh Dao Oslo 200
125 Mac Ly Co Skedsmo 2000
126 Tien Xo so tu HNVTN-Tet Tan Mao 2011 Oslo 3300
127 Pham Vu Van Oslo 1000
128 Truong Tam Minh&Nguyen thi Kim Phuong Oslo 1500
129 Van Giau Nguyen Porsgrunn 2000
130 Thiet Van Tran Nedre Eiker 500
131 Tuan Manh Nguyen Bærum 200
132 Kim Thi Tran Lørenskog 1000
133 Lam Anh Dung Oslo 1000
134 Chris Trinh Vo Bærum 1000
135 Tac Van Nguyen Mjøndalen 1000
136 Duong karen Tuyen Ngoc Sandnes 200
137 Hoa Vu The Oslo 1000
138 Tran Chanh Xuan Oslo 500
139 Hai Lee  Lørenskog 500
140 Khai Le Danh Oslo 2170
141 Quang Duy Anh Pham Tønsberg 5000
142 Nguyen van Tung&Huynh thi Ngoc Ng Lørenskog 2000
143 Bach Phuoc Ngoc  Sandefjord 5000
144 Loc Hann  Lørenskog 300
145 Hung Xuan Do Oslo 500
146 Nguyen Hai Van Rælingen 1000
147 Van Nga Phi Thi Oslo 2000
148 Loi Van Huynh Sandefjord 1000
149 Tao Minh Huynh Larvik 500
150 Nguyen Thanh Minh&Do Thi Le Thu  Skedsmo 5000
151 Van Hong Nguyen Porsgrunn 1000
152 SAIGON PALACE Porsgrunn 5000
153 Huong Hoai Thi Huynh Porsgrunn 500
154 Lê Ngọc Sương  Trondheim 1000
155 Binh Chau Oslo 1000
156 Nguyen  Huong Hong Thi Oslo 1500
157 Vu Duc Hien Oslo 1000
158 Nguyen Van Loc Oslo 2000
159 Van Nho Pham Moss 2000
160 Anh Quang Ho Brumunddal 400
161 Ba Lac Pham Oslo 1000
162 Nguyen Thi Chinh Oslo 200
163 Lam Duc Hinh Asker 1000
164 Vu Van Ton Bærum 2000
165 AN DANH
Oslo 1500
166 HỘI NGƯỜI ViỆT TỰ DO TẠI PORSGRUNN Porsgrunn 5000
167 Tuan Dinh Tran Oslo 2000
168 GD ong Huynh van Thai Sandefjord 2000
169 Nguyen Thang Van Oslo 5000
170 Ve Cuong Tu Skedsmo 1000
171 Vo Vanlang Moss 1000
172 Le Thi Phep Oslo 1000
173 SUSHI NUMBER ONE (rabatt sushi) Oslo 600
174 Nguyen van Huan&Nguyen thi Ly Tønsberg 5000
175 Le Mot, Ho Quyet Tønsberg 1000
176 Hoang Lieu Sandefjord 2000
177 Nguyen Truc Mai Sandefjord 1500
178 My Trang thi Pham Moss 500
179 Bui Dang Thi Oslo 500
180 Vu Duc Van Moss 500
181 Trong Thi Le Moss 300
182 Nguyen Thanh Tuong Skedsmo 1000
183 Hoang Kim Ung Oppegård 1000
184 gd Che Quang Tan Fredrikstad 4000
185 Khiem Dinh Vu (dot 2) Bærum 4000
186 Le Thien Phuong&Nguyen thi Le Hang Tønsberg 3000
187 Thanh Tam Nguyen Oslo 1000
188 Thi Kim Anh Truong Drammen 2000
189 Ngo Tam Thanh (dot 2) Skedsmo 5000
190 Ong ba Tran Van Mien Lørenskog 1000
191 Ong ba Nguyen Dinh My Hien Moss 2000
192 Ba Dinh thi Dang Oslo 500
193 Doan Minh Tri + Phuong Mai Skedsmo 1000
194 Doan Minh Giang+Thanh Van Skedsmo 1000
195 Doan Thi Khanh Van  Oslo 3000
196 Nguyen Hoang Hai  + Doan Trang Thuy Moss 2000
197 Le Kham + Nhu Quynh Skedsmo 1000
198 Tran Thi Chua/Lam Danmark 1000
199 Dung Ngoc Pham & Nguyet Minh Tran Oslo 3000
200 Tran Thi Kim Chung Rygge 3000