Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

1201 Nguyễn Thu H Trondheim 200
1202 Ch Thnh Import ( dot 2) Trondheim 500
1203 Trần Thị Hiền  Melhus 300
1204 Đặng Văn Thuận Melhus 500
1205 Lm Thy Vn & Dn Hồ USA 1700
1206 Isac Pham Kristiansand 3000
1207 Tran Van Duy Oslo 1000
1208 Phung N Hung Moss 500
1209 Vo D Ban Moss 500
1210 Tu An Moss 500
1211 Ngoc Yen Cao Moss 1000
1212 Le Ngoc Dang Kongsvinger 1000
1213 Nguyen Thi Kim Chi Moss 2000
1214 ob Hồ Chuyn  Skien 3000
1215 gđ Nguyen Thi Huong Os 500
1216 Trần Thy Vn ( boksalg) California 900
1217 Nguyễn Văn Php Bergen 2000
1218 Nguyễn Thị  Miền Stange 1000
1219 Vuong Minh Song ( dot 2) California 3000
1220 Dương Kim Rlingen 4000
1221 Nguyễn Phc Đức Moss 1000
1222 L Quang Đồng Moss 500
1223 Nguyễn Đức Hong (dot2) Oslo 1000
1224 HỘI NGƯỜI ViỆT NAM TẠI SANDEFJORD Sandefjord 13000
1225 ĐM HỘI NGỘ JESSHEIM Ullensaker 3240
1226 L Văn Con Stange 1000
1227 L Quốc Trung Stange 1000
1228 Tn Thất Cường  Ullensaker 2000
1229 Nguyễn Thị Thanh Sương Trondheim 500
1230 Trần Thy Vn ( boksalg) California 500
1231 Vi Kim Chi Ullensaker 1000
1232 AN DANH
San Diego 850
1233 HỘI V TRẺ EM BẤT HẠNH Brum 2000
1234 Hong Mỹ Hạnh Skedsmo 500
1235 Nguyễn Thị Mỹ Oslo 500
1236 Trần Thy Vn ( boksalg) California 443
1237 Hồ Văn Sắc  Moss 300
1238 Trần Andy Oslo 2000
1239 gđ Nguyễn Ngọc Thảo Skien 1000
1240 gđ Hồ Thị Sng Mjndalen 500
1241 Chế Vn Bch Hồng Fredrikstad 3000
1242 gđ Phan Hửu Gia Kristiansand 2000
1243 Huỳnh Hửu Pht Oslo 1000
1244 ob Nguyễn Văn Nhơn Bergen 1000
1245 gđ Nguyễn Ngọc Hiệp Bergen 500
1246 gđ Vũ Văn Hng Bergen 1000
1247 ob Nguyễn Cộng Thiệp Maryland 900
1248 Huỳnh Mỹ Thi Moss 1000
1249 Nguyễn Thị Thanh Lam Askim 300
1250 V Quang Thọ Sơn Oslo 2000
1251 Trần Einstein Brum 500
1252 Nguyễn Đức Sinh Oslo 1000
1253 Nguyễn Đức Khim Nedre Eiker  5200
1254 Nguyễn Đức Trung  Nedre Eiker 300
1255 Nguyễn Phượng Mỹ Nedre Eiker 500
1256 Nguyễn Quang Lưu Askim 1000
1257 Hiseth Dag Magne & Nguyễn Thị Trung Kolbotn 1000
1258 Nguyễn Văn Long Sandefjord 1000
1259 Lưu Lai (sch Bat Mang) Oslo 200
1260 Trần & Nguyễn Thị Hu (?) Askim 1000
1261 Nguyễn Cng Tnh & Trần Thu Askim 1000
1262 V Minh Tr Oslo 2000
1263 Phạm Vivi Viet & Lerseth Stian Sandnes 1000
1264 Phan Thanh Dung Askim 300
1265 Quoc Duong Nguyen Askim 1000
1266 Yen Lam Eriksen Nedre Eike 1000
1267 Trần Văn Thy ( boksalg) California 1000
1268 Trần Thị Diễm Chi Oslo 500
1269 Nguyễn Ngọc Khang (boksalg) Oslo 1730
1270 Frank Bjerkholt (boksalg) Oslo 1730
1271 Chế Quang Phước  Fredrikstad 1000
1272 Trần Hồng Lưu Fredrikstad 1000
1273 gđ Dương Sĩ Thin - Loan Skien 1000
1274 Loc Hann Lrenskog 300
1275 Nguyễn Thị Tuệ Nedre Eiker 1000
1276 lum Nguyễn Thị Mai Oslo 1000
1277 Phạm Duy Linh & Kim Tin Oslo 3000
1278 Ly Hoai Tien Oslo 1000
1279 Phạm Minh Cường  Oslo 500
1280 L Nho Mạnh Trgstad 1000
1281 Nguyễn Xun Hậu Askim 1000
1282 Si Thao Askim 1000
1283 Huynh Hieu Trondheim 500
1284 Nguyễn Lộc Phước Trondheim 500
1285 Che Thi Thuy Huyen Sarpsborg 1000
1286 Che Thi Phuong Thanh Danmark 1000
1287 Vo Nhu Han Drammen 1000
1288 Mai Phi Hung Kristiansand 2000
1289 Trần Văn Thu Lier 1200
1290 Phạm Tnh An Ninh (bn sch) Skedsmo 3000
1291 Andre Clemetsen ("Hvor lenge varer en krig") Oslo 1100
1292 Frank Bjrkholt &Nguyễn N Khang (bn sch) Oslo 5300
1293 Mạc Thị Mi Oslo 500
1294 Bc Năm Thanh Oslo 500
1295 H Minh Thiện Thụy Sĩ 1000
1296 Nguyễn Thị Mỹ Trang Oslo 500
1297 Bi Văn Tuấn Trondheim 500
1298 L Trương Kim Askim 500
1299
An Quang
Lrenskog
300
1300
Nguyễn Văn Được
Askim
500