Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

1301 Eide Tran Kim Anh Oslo 300
1302 Vo Alan - Sandnes Sushi Sandnes 2000
1303 Bui Sinh  Nhat Skedsmo 1000
1304 Dương Khoa Bergen 300
1305 Nguyễn Ngọc Vn Bergen 500
1306 Trần Eva Bergen 500
1307 Nguyễn ức Việt Bergen 1000
1308 Nguyễn ức Bắc Bergen 2000
1309 Hua Christian Arendal 3000
1310 Ngan Kim Arendal 2000
1311 Ngan Hong Arendal 2000
1312 Nguyen Mai Thanh Arendal 2000
1313 Hua Thanh Ngan Arendal 1000
1314 Duong Thi Dem Bergen 1000
1315 Nguyen Linh San Jose 1000
1316 gđ Tran Van Duc Bergen 1000
1317 Henden Bergljot Reidun Oslo 500
1318 Pham Cong Thuan Oslo 1000
1319 Bernt I Eidsvig (ức Gim Mục Oslo) Oslo 1000
1320
Ha Ngoc Anh
Oslo
5000
1321
Trịnh Phương Nga
Australia
600
1322
Zimmermann TT Francisca
Oppgegrd
1000
1323
Bakke John
Oslo
5000
1324
Huynh Phuoc Thien
Sandefjord
400
1325
Nguyen Duc Thuan

Lrenskog
2000
1326
Familie Straume
Skedsmo
1000
1327
Vo Thi Tinh
Oslo
1000
1328
Schou Thu
Oslo
1000
1329
Phan Van Giap
Kongsvinger
500
1330
Tran Hung - Chi Thi Thuy Mai
Fredrikstad
1000
1331
Tran Thien Tam
Bergen
1000
1332
Le Thanh Binh
lesund
500
1333
Vo Thi Ngo - Thanh van Chi (dot 3)
Ski
2000
1334
Petter Tipp Nguyen Thi Phuong

Porsgrunn
500
1335
Ngo Thanh Tam
Skedsmo
500
1336
Le Thi Ngoc Lan Kristin
Oslo
1000
1337
Chu Thị Chức
Oslo1000
1338
Nguyen Khanh Ha
Skedsmo
500
1339
Ho Dan Huy
Porsgrunn
500
1340
Ngo Thuy
Skedsmo
500
1341
Nguyễn Thị Liễu Xiếu
Oslo
1000
1342
Ngo Dao
Skedsmo
500
1343
H Minh Thi
Oslo
1000
1344
Nguyen Minh Nhat
Sandnes
1000
1345
Nguyen Minh Quan
Sandnes
1000
1346
Nguyen Thi Anh
Askim
500
1347
Quach Huu Phuoc
Oslo
500
1348
Nguyen Thi Ngoc Bich
Oslo
2000
1349
Ban Dang
Oslo
500
1350
Le Quoc Cuong
Asker
1000
1351
Nguyen Hanh Hoa
Oslo
2000
1352
Mai Phi Hung
Kristiansand
500
1353
Tran Phuong Duy
Brum
2000
1354
Pham Van Nho
Moss
1000
1355
Truong Thi Kim Anh
Drammen
1000
1356
EXPERT SYSTUA
Oslo
500
1357
Pham Thi Van Trang
Trondheim
200
1358
Vo Quang Tho So
Oslo
1000
1359
Nguyen Tien Thanh
Oslo
1000
1360
Nguyen Van Giau
Porsgrunn
500
1361
Vo Kelvin
Oslo
500
1362
Dang Thai Lan
Brum
500
1363
Le Van Hoang ( Xiem)
Moss
500
1364
Le Thu
Oslo
500
1365
Diep Bao Thanh
Oslo
500
1366
Vo Charlotte
Oslo
250
1367
Vo Hiep
Oslo
500
1368
Vo Celine
Oslo
250
1369
Ngo Thi Lien Thanh
Oslo
2000
1370
Nguyen Thi Kim Loi
Oslo
300
1371
Nguyen Thi Thanh Lam
Askim
300
1372
Tran Van Duc
Bergen
1000
1373
Truong Thi Nhi
Vler
3000
1374
Nguyen Thi Hong Loan
Moss
1000
1375
Vo Ngoc Tam
Moss
1000
1376
Trinh Dong
Hamar
500
1377
Diep Hai Hong
Oslo
500
1378
Alex og familien
Oslo
100
1379
Ngo Ngoc Ni
Oslo
500
1380
Josephine Atelier
Oslo
1000
1381
gđ Nguyen Le Vu Hung
Oslo
1000
1382
Ho Van Sac
Moss
200
1383
Diep Bao Thanh
Oslo
500
1384
Le Thi Thong
Brum
2000
1385
Vu Van Ton
Brum
1000
1386
Vu Cong Uyen
Oslo
1000
1387
Thang & Tuyet Anh
Oslo
1000
1388
Le Maria
Oslo
500
1389
Tran Ngoc Lap (dot 2)
Stavanger
500
1390
Julie Hong
Stavanger
4000
1391
Nguyen Van Trung
Moss
1000
1392
Trinh Vo Chris
Asker
200
1393
Luong Trang Elin
Asker
200
1394
Han Ai Ket
Moss
500
1395
Ly Mai Ngoc
Moss
500
1396
Do Van Sau & Nguyen Thi My
Moss
500
1397
Nguyen Huu Duc Daniel
Sarpsborg
500
1398
Nguyen Tuong An Anna
Sarpsborg
500
1399
Therese Thuy-Trang Thanh
Ski
500
1400
Dang Thai Lan
Oslo
4500