Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

nr navn (qy ng,b,bc,ch,c,anh,chị:) Adresse kr

1401 Truong Huu Nghia Oslo 1000
1402
Nguyen Thi Dao
Oslo
1000

1403
Nguyen Thi Thoan
Stavanger
1000

1404
Bui Van Tuan
Oslo
500

1405
Truong Martina
Oslo
500

1406
Le Danh Khai
Oslo
1500


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos