Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

201 Ha Nguyet Thu Thi Tnsberg 2000
202 Bui Kiet Johnny Moss 1000
203 Thach Ngoc Van Kristiansand 1000
204 Nguyen Ngoc Thuy Vy Orlando/USA 1000
205 Phan Trinh Mong Lier 1000
206 Dang Hung Manh Bergen 2000
207 William Huynh (3 r, foreldre var btflyktning) Lrenskog 1000
208 Loi Tran Oslo 2000
209 Nguyen Chi Tien & Tran thi Sen Tnsberg 1000
210 Huy Ho Dang Porsgrunn 2000
211 LILLE HUONG Tnsberg 3000
212 Tuan Dac Hoang Skien 3000
213 Than Van Tham Kristiansand 10000
214 Vo Thi My Linh Skedsmo 500
215 Khanh Ba Mai Sandnes 2000
216 Nguyễn Tng Chu(dot 2) Ullensaker 2000
217 Khuong Loi Oslo 1000
218 Nhat Huu Nguyen/ Nguyen Thi Vinh Oslo 500
210 Viet Si Pham Oslo 1000
220 B L Thị Gấm Kristiansand 1000
221 ng Hong Tiến Kristiansand 1000
222 B Cao Thị Bảy Vennesla 500
223 B Huỳnh thị Kim Thu Kristiansand 500
224 B Phạm Ngọc Nữ Kristiansand 500
225 ng L văn Thể Kristiansand 500
226 ng B Nguyễn văn Non Arendal 500
227 ng B Hong Chiến Lai Kristiansand 500
228 ng B Ng Xun Nẫm Kristiansand 500
229 ng Lưu Danh Thắng Kristiansand 500
230 ng Vũ Trọng Đạt Arendal 500
231 Vo Viet Cuong Asker 10000
232 Luong Van Hai Oppegrd 2000
233 Tuan Manh Nguyen (dot 2) Brum 500
234 Dao Khai Porsgrunn 1000
235 Ba Van Nguyen Kristiansand 3000
236 Anh Ngoc Ha (dot 2) Oslo 10000
237 gd Do Duy Thang & Nguyen Thao Trang Tnsberg 5000
238 Thanh Hung Vo Askim 3000
239 gd Nguyen Dong Van  Kongsvinger 2000
240 Tran Thi Hong Dan Kristiansand 1000
241 Tieu Vuong Vu (dot 2) Brum 2000
242 Nguyen Van Thanh Drammen 500
243 Khai Tuan Nguyen Rlingen 1500
244 Van Dieu Vo Kristiansand 10000
245 Trần Cng Thắng Kristiansand 2000
246 Nguyen Van Tien Dung(SEVEN ELEVEN) Skedsmo 1000
247 Sa Di Ni Thich Nu Vien Tri Skedsmo 1000
248 AN DANH
Oslo 1000
249 Trang Thi Nguyen Oslo 500
250 Kim Hoa Thi Luong (dot 2) Skien 1000
251 Buu Tho Tran Moss 5000
252 Tony Phan Tnsberg 1000
253 Truong Hieu (dot 2) Drammen 500
254 nh bo T Vũ (100 EUR) Php 750
255 Thong Van Ta Stavanger 1000
256 NT REGNSKAP AS Lrenskog 2000
257 Thanh Hong Nguyen Porsgrunn 2000
258 Nam Van Pham Oslo 1000
259 Phuong Thanh Huynh Oslo 500
260 Dai Duc Dang Thai Kristiansand 500
261 Hoang Thuy An & Cao Son Tung Oslo 1000
262 Nguyen Tuan Si Tnsberg 1000
263 Tran Ba Phuong Skedsmo 2500
264 Kim Viet Le Askim 1000
265 Hai Van Luu Stavanger 500
266 Triệu Hữu Văn Nga Oslo 3000
267 Trần thị Lan Oslo 300
268 Do Mua Thi Oslo 2000
269 Nguyễn Thanh Hiếu Oslo 1000
270 Tran Van Dung Sandefjord 2000
271 BAN MUC VU Oslo 1000
272 gd Hoa Van Hua Oslo 5000
273 Duy Van Nguyen Nittedal 2000
274 Trương Thi Nhi Vler i stfold 2000
275 Nguyễn Long  Oslo 500
276 Đặng thị Lch Oslo 2000
277 Nguyễn Xung Oslo 1000
278 Thi Ngọc Anh Lier 200
279 Đặng Văn Lịch Oslo 1000
280 Nguyễn Tnh Drammen  500
281 Nguyễn Thomas Rlingen 350
282 Nguyễn Ch Hng Oslo 200
283 Trần Hường & Hoảng Thu Lrenskog 1000
284 Định thị Kim Hiệu Oslo  200
285 Nguyễn Hong n Nittedal 200
286 V Văn Thấn Nghĩa & Hong Thy Skedsmo 1000
287 Nguyễn Văn Quang Lier 250
288 anh chi Minh Lnh Brum 2000
289 Nguyễn Ngn  Nedre Eiker 1000
290 Nguyễn Ngọc Tuấn Svelvik 1000
291 Vũ Văn Ngợi Nedre Eiker 1000
292 Quang Kim Vo Oslo 1000
293 Le Danh Duong Oslo 1000
294 Kim Trong Huynh Oslo 2000
295 Vu Van Ton (dot 2) Brum 3000
296 Quang Long Nguyen Oslo 300
297 ong ba Nguyen Van Phu Vennesla 3000
298 Hung Buu Huynh Oslo 1000
299 Bang Van Dao Oslo 1000
300 Thuy Van Nguyen Oslo 2000