Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin vận động, Porsgrunn

Hm nay ngy 27 thng 2 năm 2011, UBXDTĐ lại được thm tin vui từ ch Nguyễn Văn Giu, Porsgrunn. Ch vừa vận động thm được ba n nhn sẳn lng đng gp cho dự n xy dựng tượng đi:

"Những n nhn sẽ gửi vo konto của UBXDTĐ :
1/ anh chi: Hong Đắc Tuấn (Li - gatekjkken Skien) ...............kr.3000
2/ anh chị: Ti Phương (Phương asia mat Porsgrunn)..............kr.2000"


Ch Giu cn cho biết:
"Ngoi ra hm nay chủ nhật 27.februar c thnh lễ chung ( Na-uy v người Việt) đ pht giro gần 30 gia đnh sau  thnh lễ tại  nh thờ cng gio Porsgrunn với sự trợ gip nhiệt tnh của anh Đặng Văn Chiến"

UBXDTĐ xin cảm tạ tấm lng của qu vị n nhn v sự dấn thn của ch Nguyễn Văn Giu, ANh Đặng Văn Chiến, cng b con người Việt vng Porsgrunn


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos