Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

301 Vien Khanh Pham Tnsberg 1000
302 Nguyen Hai Van (dot 2) Rlingen 2000
303 Mo Le Van Skedsmo 5000
304 gd Hai & Chi Tnsberg 2000
305 Thiet Thi Lam Kristiansand 500
306 Phi Thuyen Thi Huynh Oslo 1000
307 Mai Van Lanh Lrenskog 4000
308 Huỳnh Thi Mi Askim 500
309 Nguyễn Quang Lựu Askim 1000
310 Hien Duc Vu Sandnes 500
311 chu thim Hai Chiu Tnsberg 500
312 Van Thi Hoang Sandefjord 5000
313 Trần Thị Tuyết & Ng Tng Sơn Kristiansand 3000
314 ba Thai thi Dau Sandefjord 500
315 ong ba L Chếnh Hương Kristiansand 3000
316 Hang Toc Tho Hamar 2000
317 Petter Tipp/ Nguyen thi Phuong Porsgrunn 2000
318 Thang & Tuyet Anh Oslo 2000
319 Dang Van Khuong Oslo 1000
320 Que thi Pham Oslo 1500
321 Pham Van Hoang & Le thi Tuyen Kongsvinger 3000
322 Nguyen Phu Cuong Moss 2000
323 Nguyen Thi Nguyet Brumunddal 250
324 Nguyen Ngoc Hung Brumunddal 1000
325 Ninh Thi My Tran (dot 2) Brum 3000
326 Le Tuyen Van Skedsmo 1000
327 Do Vinh Loi Porsgrunn 1000
328 L Văn Nhị Porsgrunn 1000
329 Tran Thuong Quang (dot 2) Brumunddal 500
330 Ly Van Thanh USA 1200
331 Nguyen Trinh Ngoc Hamar 500
332 Huynh Van Hieu Brumunddal 500
333 Hua Van Ngong Brumunddal 400
334 Tran Van Ro Hamar 500
335 Vui Hong Thi Le Rlingen 500
336 Tran (?) Cong Tam Trondheim 500
337 Tran Van Huong Brumunddal 1000
338 Tieu Vuong Vu (dot 3) Brum 2000
339 Hong  Van Thi Ngo Askim 500
340 Nguyen An Van Fetsund 1000
341 Hai & Diem Hong Tnsberg 2000
342 Loc Hann ( dot 2 ) Lrenskog 300
343 Tran Thinh Van Lrenskog 2000
344 Hoa Vu The ( dot 2 ) Oslo  9000
345 VINA REMITTANCE EXPRESS AS Stavanger 5000
346 Kevin, Charlotte og Celine Vo Oslo 2000
347 Nguyen Anne Marie Oslo 300
348 Tran Tho Thi Oslo 1000
349 Mung Van Tran Sandefjord 2000
350 Truong Thach Thao Oslo 1000
351 Pham Van Tuan Lrenskog 1000
352 Nguyen Bao Dinh Larvik 500
353 Lan Thi Nguyen Oslo 500
354 Nguyet Thi Nguyen Tnsberg 1000
355 Truong An Nam (dot 2) Oslo 1000
356 Nguyen Phai Sandefjord 2000
357 Nguyen Trong Ha Sandefjord 1000
358 ob Nguyễn Cng Phn&Nguyễn t Vin Oslo 3000
359 ba Bui Thi Xuan Huong Stavanger 500
360 ba Vo Thi Kim Cuc Stavanger 500
361 ong ba Nguyen Cong Huynh Sandnes 500
362 ong ba Le Van Cu Stavanger 500
363 ong ba Nguyen Q. Canh Sandnes 500
364 ac Hong Han Stavanger 1000
365 Thu Van Tran Skedsmo 500
366 Ho Thi Van, gd Nguyen Ba, Huu Duong Quynh Lien Oslo 5000
367 Truong Lam Hong Lrenskog 500
368 Huynh Phuong Kim Trondheim 1200
369 Nguyen Quoc Long Bergen 2000
370 Hang Thi Thu Tran Oslo 500
371 ong ba Ho Xuan Sang Oslo 1000
372 Dang Van Cao Moss 500
373 Truong Tam Minh Oslo 2500
374 Sy Tuan Nguyen  Stavanger 1000
375 Nguyễn Tuấn Văn Moss 1000
376 Chanh Truc Tran Ho Askim 1000
377 My Trang Tran Ho Askim 500
378 Vietnamesisk Buddhistforening Skien/Porsgrunn 5000
379 Cụ Trần Văn Thụy                                          Skedsmo 3000
380 B Trần Thị Mướp                                          Skedsmo 500
381 KLFTA KIOSK & VIDEO Ullensaker 1000
382 Nguyễn Văn Ha-Lưu Thị Xun Nghĩa    Skedsmo 400
383 Trần Khắc T Larvik 2000
384 Le Tien Thuy Oslo 500
385 Hai Ngoc Phi ( dot 2) Oslo 1000
386 Chuc Van Nguyen Sandefjord 1000
387 Nguyen Van Lnh Askim 1000
388 Tan Tai Nguyen Oslo 3000
389 ob Hong Hồ Hải & Dương T Tuyết Bạch Oslo 1000
390 ong  Đinh Văn Minh Oslo 1000
391 ob Phạm Quang Trứ&Nguyễn T Kiều Oslo 1000
392 ong Vũ Văn Vận Oslo 1000
393 Nguyen Ngo Tuan Askim 500
394 Nguyen Thi Trung Chau Oslo 500
395 Tha Huynh Hamar 1000
396 Tran Van Bin Sandefjord 1000
397 V Văn Thng Askim 1000
398 Vu Hoa Fredrikstad 1000
399 Nguyễn Xun Vỵ Moss 2000
400 Truong Hoang USA 345