Tượng Đŗi Thuyền Nh‚n tại NaUy

UBXDTĐ

401 Duy Minh Nguyen LÝrenskog 1000
402 Trinh Van Son Oslo 4000
404 Nguyễn Văn Lễ Askim 300
405 Hŗ Văn NuŰi  Trondheim 200
406 Nguyễn Văn SŠng Trondheim 1000
407 gd Hiep Thanh Nguyen KlÝfta 4000
408 Nguyen Thi Tinh KlÝfta 3000
409 Tran Duc Nghia Oslo 1000
410 Nu Dao Ňs 2000
411 Anh Tuyết Melsom Moss 1000
412 Ho Minh Quang Trondheim 1000
413 ong ba Nguyen Long Bergen 5000
414 Cuc Thi Nguyen  Bergen 500
415 Nguyen Thanh & Hong Bergen 1000
416 Phung Thi Trinh Brumunddal 300
417 Dat Minh Tran LÝrenskog 500
418 Hoa ThŠi Nguyen Moss 200
419 Nguyen Thi Chin LÝrenskog 1000
420 Bui Thi Hong Phuong Skedsmo 300
421 Nguyen Tong Xuan Drammen 1000
422 Nguyen Van Tinh Sarpsborg 500
423 Dinh Nam Nguyen TÝnsberg 200
424 Le Dan ( dot 2) LÝrenskog 1000
425 Vu Chi Minh Oslo 200
426 Hoang Doan Van (dot 2) Oslo 5000
427 Hoang Minh Oslo 1000
428 Pham Van Trinh Skedsmo 3000
429 Tran Ngoc Chau Trondheim 500
430 Nguyễn Đžnh Thuấn & KhŠnh TÝnsberg 2000
431 Do Long Thanh LÝrenskog 200
432 The Thanh Vo Kristiansand 3000
433 Hue Thi Nguyen Askim 1000
434 Hoang Ngo Sandefjord 500
435 Tran Ho Chanh Trung Askim 2000
436 Le Van Ngo & Nguyen Thi Thanh LÝrenskog 2000
437 Nh‚n Thŗnh Đặng Kongsvinger 500
438 gd Cung Vien Vinh Skedsmo 4000
439 Nguyễn Hữu Thọ Trondheim 1000
440 Vũ Minh Cường  Trondheim 500
441 Trần Quang Lực Trondheim 500
442 Nguyễn Sen Trondheim 400
443 CHÕ THņNH IMPORT&SALG Trondheim 1000
444 Nguyễn Văn Hậu Trondheim 500
445 Trần Văn Biết Trondheim 500
446 LÍ Thŗnh LÍ & Rťt Bśrum 5000
  Phụ huynh & GiŠo viÍn TVNCKV *:    
447 Dinh Vo * Oslo 400
448 Danh Nguyen Phan * Oslo 200
449 Trang Cong Thinh * Oslo 200
450 Ninh Nguyen * Oslo 200
451 Tran Ngoc Anh * Oslo 200
452 Binh * Oslo 200
453 Vo Hong Van * Oslo 200
454 Vien Ngo * Oslo 200
455 Vo Thi Hoa * LÝrenskog 100
456 Nguyen Thi Tuy Phuong * LÝrenskog 500
457 Vivian Nguyen * Oslo 500
458 Pham Y Nhu * Oslo 500
459 Jenny Nguyen * Oslo 200
460 Vien Hanh * Oslo 100
461 Nguyen Thanh * Oslo 200
462 Ngo Hong Phuong * Oslo 200
463 Huynh Thi Nguyet * Oslo 500
464 Ngoc Phan * Oslo 200
465 Nga * Oslo 100
466 Huong * Oslo 200
467 To Ngoc An * Oslo 400
468 Hoai Thuong * Oslo 200
469 Nguyen Tan Duc * Oslo 200
470 Nhuong * Oslo 200
471 Bich * Skedsmo 100
472 Khuong * Oslo 100
473 Phuong Borgen * LÝrenskog 100
474 Hoa * Oslo 100
475 Danh Cong Thien * Oslo 200
476 Vo Van San * Oslo 200
477 Duong Ngoc Hung * Oslo 200
478 Pham Huu Tien * LÝrenskog 200
479 Tam Ngoc Luong Brumunddal 200
480 Hong Ha Vu Bśrum 500
481 Thinh Duc Pham Oslo 1000
482 Truong Quynh Phuoc Porsgrunn 500
483 Thanh Duc Nguyen Oslo 500
484 Le Thanh Trung Drammen 1500
485 Hon Tang Oslo 500
486 b Phung Nhu Anh Sandnes 500
487 Vu Cong Minh Skedsmo 500
488 Nguyen Thi Hay Moss 500
489 Pham Viet Lam Skedsmo 5000
490 ob ViÍn Cửu Býi USA 753
491 Yen Phi Thi Van Asker 1000
492 gd Hoang Ham Sandefjord 1000
493 Hiếu Trung Đặng Kongsvinger 500
494 gd Nguyen Minh Dinh Oslo 1000
495 Hue Bach Thi Phan Sandnes 1000
496 Le Van Khuong Drammen 2000
497 Cuong Tran Halden 500
498 Nu Luu Hamar 300
499 Thoan Thi Nguyen Stavanger 3000
500 Tran Hoa Trondheim 500