Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

601 Hoang Ngoc Leohn (gutt 1 år) Lørenskog 500
602 Le Van Vinh Bergen 1000
603 Duong Dai Nguyen Skedsmo 1000
604 ba Dinh Xuan Huong Oslo 1000
605 Nguyen Duc Nhan Kongsvinger 1000
606 Nhung Thi Nguyen Bergen 2000
607 anh Nguyen van Bau Moss 500
608 Nguyen Van Thanh Oslo 2000
609 Pham van Cau & Pham Thi Oanh Oslo 1000
610 Nguyen Thi Lien Oslo 1000
611 Diep My Nhung Moss 500
612 Van Nho Tran Bergen 1000
613 Kim Hung Dang Horten 5000
614 Tang Thi Ngoc Huong Oslo 500
615 Tien Nhan Tran Oslo 1000
616 Vu Duy Thieu Porsgrunn 1000
617 Minh Cao Tran Kristiansand 500
618 Chau Thanh Do Bergen 2000
619 ob Dương Phước Bergen 2000
620 gd Nguyễn Công Hùng Bergen  5000
621 gd Anna Nguyễn Minh Thu Bergen  2000
622 gd Nguyễn Văn Đảm Bergen  4000
623 gd Phong Trang Bergen  1000
624 gd Nguyễn Trung Trực Bergen  3000
625 Nguyen Huu Duc & Nguyen Che T An Fredrikstad 1000
626 b Diep Hai Hong Moss 1000
627 b Han Ai Ket Moss 1000
628 Trần Trộn Trondheim 1000
629 Trần Hiệp Định Trondheim 500
630 gd Nguyen Thanh  Trondheim 1500
631 Phuong Van Le Ski 1000
632 ob Pham Minh Quan Bergen  1000
633 Truong Nhat An - Chau Bergen 1000
634 Dao Quang My Bergen 1000
635 Aina Basilier Vaage Sandnes 500
636 Le Dinh Tien Askim 1000
637 Van Trang Thi Pham Trondheim 300
638 Phạm Văn Bụt Oslo 500
639 Luu Thi Nga Ålesund 500
640 Mr. BAY (gđ Bui Hung Minh) Oslo 12000
641 Nguyen Duy Vinh & Le Phuong Linh (dot 2) Trondheim 2000
642 Le Van Su Sandefjord 1000
643 Vu Duc Khuong Oslo 2000
644 AN DANH
Oslo 2000
645 AN DANH
Oslo 3000
646 gd Khuu Van Nhi Oslo 10000
647 Hoang Kim Ung (dot 2) Oppegård 2000
648 Tran Bang Askim 500
649 Jenny Huong Nguyen Moss 1500
650 Dang Minh Tuan & Le Thi Hong Anh Bergen 500
651 David Manh Quan Nguyen Sandefjord 1050
652 gd Bui T Nam,Nguyen Hue T & Ly Bui Andersen Tønsberg 15000
653 Pham Vuong Moss 2000
654 Nguyen Ai Nhi Moss 1000
655 Hong Ngoc Anh Vo Stavanger 2000
656 Trần Văn Tùng Kongsvinger 1000
657 gd ba Hoan (Tøyen) Oslo 1000
658 Võ Việt Tuấn Skedsmo 3000
659 Võ Duy Hoàng Sarpsborg 1000
660 Kenny Nguyễn Lạc Phi Jessheim 500
661 Luong Thi Ngoc Loan ( dot 2) Porsgrunn 1500
662 Tran viet Thai & Nguyen thi Ngai Lørenskog 1000
663 Thi Quynh Nhu Nguyen Ski 600
664 gd Nguyễn văn Đồng ( dot 2) Kongsvinger 2000
665 Huong Thi Mai Nong Oslo 1500
666 Tran Thanh Toan Skedsmo 500
667 Kip Van Nguyen Oslo 1050
668 ob Luu Van Vuong Stavanger 1000
669 Dao Thi Nguyen Oslo 1000
670 Thanh Van Chi & Ngo Thi Vo (dot 2) Ski 3000
671 Nguyen Van My Sandefjord 1000
672 Nguyen Thu Huong  Oslo 1000
673 Angela Trang Hoai Thi Nguyen Lørenskog 1000
674 Từ Linh & Diệu Hương Oslo 1000
675 Đỗ Văn Sáu, Đỗ Thành Nhan, Nguyễn T Mỹ Moss 1000
676 Nguyễn Văn Nghi  Moelv 1000
677 Hieu Vu Trung Porsgrunn 2000
678 Nhan Thi Vuong Hamar 500
679 Hoa Thuy Le Tønsberg 500
680 Dinh Hung Truong Moss 1000
681 Tai & Phuong, ASIAMAT Porsgrunn 2000
682 Kjell & Anh Korstvedt Moss 1000
683 Le Thanh Tuoi Porsgrunn 300
684 Nguyen Quang Binh, Skien 500
685 Phạm Anh Dũng Lørenskog 2000
686 gd Vu Thi Thoa Japan 1800
687 Cong Huynh Nguyen Sandnes 1000
688 Tuan van Tran Larvik 1000
689 Vo Loc Van Skien 500
690 Ngo Ngoc Chau Trondheim 1000
691 Hung Tran Fredrikstad 2000
692 Fransis & Thanh Vinh Skedsmo 5000
693 Xuan Thi Nguyen Sandefjord 500
694 Tri & Linh Nguyen Oslo 500
695 lm Nguyễn Đức Thắng London 3350
696 gđ Phan Huu Gia Kristiansand 2000
697 Ung Duc Quang Oslo 2000
698 Duc van Tran og Luy thi Phan Trondheim 2000
699 gd Le Quan Thuan Moss 2000
700 Thanh Thuy-Linh Linn Ski 500