Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

701 Chi Buu Tran Drammen 2000
702 Lai Le Van Stavanger 1000
703 Cuong Duy Vo Sarpsborg 200
704 Thuyen Van Tran Skedsmo 500
705 Minh Dat Ha Tnsberg 2000
706 SEM LEGEKONTOR V/ Ba Phuc Nguyen Tnsberg 3000
707 Phuong Hoang Thi Nguyen Moss 1000
708 Pham Ngoc Hung Drammen 1000
709 Duong Quang Thiet Skedsmo 1000
710 Thanh Khiet Phan Oslo 500
711 Quang van Nguyen Skedsmo 500
712 Quan Hong Phan Askim 1000
713 Phuong Hoang Thi Nguyen Moss 1000
714 Thai Mong Hung Tnsberg 500
715 Lieu van Nguyen Stavanger 1000
716 Thanh van Nguyen Skedsmo 1000
717 Ly thi Lang Rasmus Oslo 500
718 ob Nguyễn Văn Lốt Bergen 2000
719 ac La Văn Phan & Nguyễn thị Thu Bergen 1000
720 ac Đặng Tiến Đức & Nguyễn T Thu Nguyệt Bergen 500
721 Thu Schou Oslo 500
722 Nguyen Van Men Bergen 4000
723 ob Vu van San Stavanger 500
724 gd Nguyen Nam Oslo 500
725 Nguyen Thi Phung Bergen 100
726 Khai Le Danh&CAC EM OSLO NORD TKD Oslo 2000
727 Nguyen Thi The Trondheim 1000
728 Khai Le Danh & cc con (dot 2) Oslo 3000
729 Sac van Hoang Bergen 1000
730 ob Phạm Cng Linh Bergen 1000
731 C Thanh Dựa Bergen 100
732 Tran van Duong Larvik 1000
733 D.H.Thu Oslo 500
734 An Danh
Horten 3000
735 Nguyen Van Thin Kongsvinger 2000
736 ob L Văn Phước & Đặng Yến Oanh Skedsmo 6000
737 Nguyen Thai An Askim 1000
738 fam. Pham Ba Cong & Do Thi Le Huong Skedsmo 2000
739 Tran Hue Ngoc Kongsvinger 1000
740 Tran Van Ho Kongsvinger 500
741 Dang Sinh Kristiansand 1500
742 Ng Văn Ph Bergen 500
743 Nguyễn Duy H Bergen 500
744 Nguyễn Xun Ph Bergen 1000
745 Trần Thị Ngọc-Bch Bergen 500
746 Nguyễn L Anh Sang Bergen 600
747 gđ Nguyễn Kim Tiến Bergen 2000
748 gđ Nguyễn Kim Hong & Chn Bergen 10000
749 gđ Nguyễn Ngọc Phu Bergen 1000
750 gđ V Thnh Phong & Vn Bergen 3000
751 gđ Trần Vĩnh Bergen 500
752 gđ Nguyễn Xun Hong Bergen 500
753 Nguyễn Văn Bả Bergen 500
754 gđ Đỗ Ch Cường Bergen 1000
755 gđ Nguyễn Thị Họa &Vivi&Khim Bergen 2000
756 Vũ Quốc Tuấn Bergen 500
757 Dương Hiếu Bergen 1000
758 gđ Đỗ Chu Ton Bergen 2000
759 gđ Phạm Anh Dũng Bergen 500
760 gđ Đỗ Ch Phong Bergen 500
761 gđ Vũ Viết Long &Yến Bergen 2000
762 Nguyễn Phi Hng Bergen 200
763 Phạm Thị Cần Bergen 500
764 Nguyễn Văn Nhung Bergen 200
765 Trần Đnh Cng Bergen 2000
766 Nguyễn Văn Dũng Bergen 2000
767 Nguyễn Rosini Bergen 1000
768 Nguyen Thi My Giang Bergen 2000
769 gđ Nguyễn Văn Lim Bergen 1000
770 Cao Đức Tn Bergen 500
771 gđ Nguyễn Phước Bergen 500
772 gđ Nguyễn Ngọc Hải Bergen 500
773 Trần Văn Bảo Bergen 500
774 Tranh Anh Loc & Nguyen Thuy Hong Skedsmo 1000
775 Vu Cong Uyen Oslo 2000
776 gđ Nguyễn Văn Lập Nittedal 5000
777 Andr Clemetsen Oslo 1100
778 Nguyen Thi Huong Huyen Trondheim 1000
779 Giang Ngoc Trinh( qa sinh nhật) Oslo 4000
780 Ngo Lung lesund 1000
781 Familie Straume Skedsmo 1000
782 gđ Vũ Văn Thanh Bergen 500
783 Thao, Ngoc, Gia Nghi, Gia Hy Kristiansand 1000
784 Thanh Huong Mostun Oslo 1000
785 Bi Tấn Hậu Sarpsborg 700
786 obcu Nguyen Van Nghi & Nguyen Thi Ngot Rlingen 1000
787 Nguyễn Ngọc Bữu Trondheim  500
788 gd Quach Huu  Phuoc Oslo 1000
789 Thanh Chau Tran Skedsmo 500
790 Linh Duc Vo Mjndalen 1000
791 Hua Minh Chau Bergen 1500
792 Le Dung Skedsmo 200
793 Thi Ngan Mai Tu Brum 1000
794 SUSHI NUMBER ONE (dot 2) Oslo 10000
795 Nguyễn Trọng Lier 1000
796 Mai Huu Tu Rlingen 500
797 Tran Ngoc Tho Kongsvinger 500
798 gđ Ngoc Tran & Hue Pham Oslo 1000
799 NHM ViỆT-PHIL Rlingen 1200
800 Mai Xuan Hong Nguyen Mjndalen 1500