Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

801 HỘI NGƯỜI ViỆT TỰ DO TẠI PORSGRUNN (dot 2)  Porsgrunn 11699
802 Son Binh Ho (dot 2) Oslo 1500
803 Nguyen Thi Phuoc Hanh Kongsvinger 200
804 Nguyen Thi Phuoc Lanh Kongsvinger 200
805 Tran Thi Ngoc Hao Kongsvinger  500
806 Vo Hoang  Oslo 1000
807 Hoang Dung & Thuy Linh Skedsmo 2000
808 Nguyen Thi Sau Nittedal 700
809 gd Tran Van Ty Kristiansand 2000
810 Van Phuoc Pham Skedsmo 1000
811 gd Nguyen Tai Kristiansand 1000
812 Truong thi Van Skedsmo 400
813 Phan Minh Kinh Sandnes 500
814 D-Duc & D-Thuy Tran Skedsmo 2000
815 Bui Dac Chanh Skedsmo 1000
816 gd Nguyen Dinh Luyen Bergen 1000
817 Nguyễn Đnh Qun Nittedal 250
818 Lm B Thắng Rlingen 2000
819 Qui van Nguyen Skedsmo 2000
820 Vương Thế Tin Kongsvinger 1500
821 Quang Van Nguyen Ullensaker 1000
822 Vu Dinh Phai Kristiansand 1000
823 Hoa Van Nguyen Moss 1000
824 Nguyễn Tng Chu (dot 3) Ullensaker 1000
825 Dung Thanh Nguyen Tnsberg 2000
826 V Văn Thnh Skien  500
827 gđ Lại Văn Tm Oslo 500
828 gđ Nguyễn Văn Phương (dot 2) Oslo 3000
829 gđ Nguyễn Hong Vũ Lillehammer 2000
830 Bi Thi Hợi Kongsvinger 500
831 Trịnh Thi Xun Dung Kongsvinger 2000
832 Trần Thị Lụa Oslo 500
833 Vũ Quốc Thng Oslo 1000
834 Nguyễn Quang Trung Oslo 1000
835 Phạm Tr Thức Oslo 600
836 Nguyễn Van Linh Oslo 500
837 Phuc Thi Le Lrenskog 1000
838 Lorentzen Kjell, Kirsten og Jeanette  Lrenskog 1500
839 Nguyen Tan Dang Trinh Oslo 500
840 Andre Clemetsen ( dot 2) Oslo 2000
841 o Duong Kien Bergen 400
842 Phạm B Thiệp  Oslo 3500
843 b Vũ Thị Ngọc Tuyết Bergen 1000
845 gđ H Phi Cường Bergen 2000
846 gđ Vũ Quốc Tm Bergen 200
847 Nguyễn Duy Hoan Oslo 3000
848 ST OG VEST FRUKT OG GRNT Oslo 3000
849 Pham Thi To Nga Oslo 1000
850 Vu Minh Hai Sandnes 500
851 Vo Van Ai Oslo 1000
852 Tran Van Chinh Trondheim 1000
853 gđ Ma Kim Hen Horten 1000
854 gđ Nguyễn Hong Kha + Vn    Bergen 1000
855 gđ Nguyễn Văn Lin Bergen 500
856 gđ Nguyễn Hong Hun  Bergen 500
857 Nguyen Le Anh quan Bergen 500
858 gđ Nguyễn Hữu Lực   Bergen 2000
859 Nguyễn An  Bergen 1000
860 L Ch Thnh  Bergen 1000
861 Trần Hữu Hiếu  Bergen 300
862 Lm B Hộ  Bergen 500
863 Jonny Tran  Bergen 500
864 Tran Van Uoc  Bergen 500
865 Nguyễn Thị Phương  Bergen 500
866 Nguyễn Thị Năm  Bergen 500
867 Nguyễn Hong Sơn   Bergen 500
868 Nguyễn Văn Chơi Bergen 500
869 Pham Giang Sinh Bergen  1000
870 Lino Torlakovic & Thu Hồng  Lrenskog 1000
871 Nguyễn Erik Bảo Lrenskog 2000
872 Nguyễn Thị Hồng Chu  Skedsmo 500
873 Alexander, Isabella v Henrik Huy Nguyễn Lrenskog 2000
874 Trần Quang Vũ v Linn Nguyễn  Stavanger 1000
875 Trần Quang v Ng Thị Dung  Rlingen 3000
876 Dương văn Mậu  Stavanger 500
877 V Ngọc Minh Kongsvinger 2000
878 V Thị Ngọc Phượng Kongsvinger 1000
879 Trịnh B Kim Đo Kongsvinger 1000
880 Tran Minh Tuy Skedsmo 500
881 gđ Tran Minh Thai Bergen 3000
882 Nguyễn Thi Mỹ An Larvik 500
883 Nguyễn Thi Mỹ Nam Larvik 500
884 Trần Văn Vĩnh ( Nhung) Sandnes 15000
885 HNVTN tại Tnsberg & Phụ Cận Tnsberg 10000
886 Lyly: 1 kr hver dag siden jeg ble fdt i Norge Fredrikstad 10701
887 Thu Hong Pham Skien 1000
888 Trần Cư Trondheim 500
889 Hồ Khắc Lạnh Trondheim 200
890 Jimmy Hồ Trondheim 200
891 Tony Hồ  Trondheim 500
891 gđ Nguyễn Ngọc Sinh & Thoa Trondheim 500
893 gđ Nguyễn Minh Trung & Hằng Trondheim 1000
894 Tuan Thanh Nguyen Trondheim 1000
895 gđ Nguyen Thanh Skedsmo 2000
896 Nguyen Thi Chi Tran Trondheim 200
897 Hoang Minh Tran Bergen 500
898 gđ Doan Tan Ngoc  Ullensaker 1000
899 Do Mang Moss 2000
900 Giap Van Phan Kongsvinger 1000