Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

901 HNVTN tại Trondheim Trondheim 5000
902 Uyen Whyn Tuong Thi Lam Oslo 500
903 fra konto: 90160506619   500
904 Nguyen Quoc Thai Oslo 500
905 Thuy Huong Thi Nguyen Kristiansand 1000
906 Phan Thoi Nghi Trondheim 2000
907 gđ Pham Duy Duc Bergen 1000
908 Le Dan ( dot 3) Lrenskog 1000
909 Du Van Tran (dot 2) Oslo 500
910 L Văn Knh  Trondheim 1000
911 Be Tran Moss 500
912 Tien Van Tran Stavanger 2000
913 Lieu Phu Trondheim 1000
914 Cat Thanh Nguyen Bergen  4000
915 TOC Hue Nghiem Sandnes 1000
916 Le Thi Phuong Oslo 500
917 Ngoc Long Lam Stavanger  1000
918 Binh Huynh Kristiansand 500
919 Nhơn Văn V Horten 2000
920 b Phạm Thị Chiến Kristiansand 500
921 b Trần Muối Kristiansand 500
922 o Nguyễn Văn Lin Kristiansand 500
923 a Bi Văn Tự  Kristiansand 1000
924 b Bnh Kristiansand 500
925 ac Phước Chu Kristiansand 500
926 ob Nguyễn Quang Tuyn Kristiansand 1000
927 a Vũ Olai Kristiansand 800
928 gđ o Đỗ Viết Riệp (do con gi, 500 usd) Kristiansand 2604
929 Vương Ngọc Kristiansand 5000
930 Hong Minh Đức & Thoa Kristiansand 1000
931 L Văn Thể Kristiansand 2000
932 Đon L Thnh & Phương Kristiansand 1000
933 lm Nguyễn Duy Dương Kristiansand 1000
934 Nguyễn Tấn Sĩ & Thu Kristiansand 1000
935 V Tỵ & Dung Kristiansand 1000
936 V Trung LOTUS Kristiansand 2000
937 V Văn Điều LOTUS Kristiansand 4000
938 Nguyễn Văn Tm & Phước Kristiansand 1000
939 Nguyễn Hửu Anh Kristiansand 1000
940 Nguyễn Tấn L Kristiansand 1500
941 Nguyễn Văn Hng & Ngọc Kristiansand 1500
942 L Văn Cường & Nga Kristiansand 1000
943 Đỗ Viết Hng & Yến Kristiansand 1000
944 L Cng Chnh  Kristiansand 1000
945 Phạm Đăng Tập Kristiansand 1000
946 Trần Lm & Anh Kristiansand 1000
947 Nguyễn Anh Dũng & Mỹ Kristiansand 1000
948 Dương Minh Tr & Lũy Kristiansand 3000
949 Nguyễn Thị Thim Kristiansand 1000
950 Vũ Ngọc Tuấn & Hạnh Kristiansand 1000
951 Trần Cng Thắng (dot 2) Kristiansand 2000
952 Thn Văn Thẩm Kristiansand 2000
953 Cao Thi Bảy & Chu Kristiansand 1000
954 Huỳnh Thị Kim Thu & Ung Kristiansand 1000
955 Mai Cường & L Kristiansand 1000
956 Đon Văn Thảo & Duyn Kristiansand 1000
957 Nguyễn Thế Phng & Dung Kristiansand 1000
958 Trần Hải Vn Kristiansand 1000
959 Vũ Đnh Phn Kristiansand 500
960 Vũ Văn Hong & Ct Kristiansand 1000
961 Hong Khnh & Dung Kristiansand 1000
962 Nguyễn Văn Hng & Linh Kristiansand 1000
963 Vũ Thị Hoa & Vũng Tầu Kristiansand 4000
964 Nguyễn Văn Hiếu & Thu Kristiansand 500
965 Bảo Chu & Diễm Hoa ( ủng hộ tiền xăng) Oslo 500
966 c Nguyen Thi Anh Sandnes 500
967 ac Tran Minh Phuc Sandnes 1000
968 ac Thuong & Lan Sandnes 1000
969 ac Ho Thuot Sandnes 300
970 ac Duc Khim Sandnes 200
971 ac Ngoc Huong Stavanger 1000
972 a Ho Trung  Sandnes 1000
973 ac Ngoc &  Ha Sandnes 500
974 a Nguyen T Trung Sandnes 300
975 ong ba Le Van Cu ( dot 2)  Stavanger  500
976 Tinh Van Do Larvik 1000
978 Nguyen Loc Mo Moss 500
979 Thanh Nguyen Oslo 500
980 Bui Thi Duy Trondheim 1000
981 Ngoc Anh Ly Pedersen Kristiansand 1000
982 Trang Tuyet Thi Dong Bergen  500
983 Trương Minh Stavanger  500
984 ob Le Van Sang Oslo 500
985 Nguyễn Quốc Nam Bergen 1000
986 Nguyễn i Ha & A Thiện Bergen 2000
987 gđ Nguyễn Văn Khương Tnsberg 5000
988 Nguyen Thi Hoi Halden 500
989 Dang Thi Chinh Sandnes 1000
990 Anh Hoang Vo Oslo 1000
991 Thi Phuong Dung Lam Oslo 100
992 Huynh Kim Thuan Sandefjord 1000
993 Tan Phong Van Nguyen Stavanger 2000
994 Le Tuan Brumunddal 1000
995 Hoa Thi Nguyen Sarpsborg 500
996 Tran Hau Trondheim 1000
997 Kristoffer Le (dot 2) Skedsmo 2500
998 V Văn Xuyn Sarpsborg 500
999 Chu Thnh Nhn Sarpsborg 500
1000 Nguyễn Hiền Sarpsborg 700


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos