Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Aust-Agder:

Hua Christian
Arendal
3000
Hua Thanh Ngan
Arendal
1000
Ngan Hong
Arendal
2000
Ngan Kim
Arendal
2000
Nguyen Mai Thanh
Arendal
2000
Nguyen Van Hoang Arendal 500
ng B Nguyễn văn Non Arendal 500
ng Vũ Trọng Đạt Arendal 500


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos