Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

BẢN TƯỜNG TR̀NH BUỔI HỌP NGÀY 19.01.2013
Kính gửi Quư Đồng Hương,
Thay mặt Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Việt Nam Tại Na Uy (viết tắt là UBXDTĐ), chúng tôi xin phép tường tŕnh kết quả buổi họp ngày 19.01.2013 do Ban Chấp Hành Hội
Người Việt Tỵ Nạn Tại Oslo & Vùng Đông (BCH/HNVTN) tổ chức, trong đó có mời toàn thể thành viên UBXDTĐ tham dự.
Chúng tôi rất hân hoan để thông báo đến Quư Đồng Hương về kết quả buổi họp:
 
Kể từ ngày 19.01.2013, BCH/HNVTN sẽ tiếp tục đồng hành với UBXDTĐ trong công tác xây dựng tượng đài thuyện nhân tại Na Uy để sớm có ngày khánh thành (mà dự trù là vào mùa xuân năm 2013 như đă thông báo trước kia).
 
Ngoài ra, nhằm giải đáp một vài câu hỏi trong buổi họp mà v́ thời gian quá hạn hẹp nên chúng tôi không có cơ hội trả lời tường tận, với Bản Tường Tŕnh này, chúng tôi xin phép tŕnh bày hai điều liên quan đến sự thành lập UBXDTĐ và mục tiêu của việc xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Na Uy.
 
1. SỰ THÀNH LẬP UBXDTĐ
Chúng tôi xin dùng bản tường thuật Lễ Tưởng Niệm 30/4 & Hội Thảo của ông Phạm Sĩ Việt thực hiện và gửi qua epost ngày 02.05.2010 (xin xem thêm dưới bản tường tŕnh này) để tŕnh bày sự thành lập UBXDTĐ.
Xin được trích những đoạn liên quan đến sự thành lập UBXDTĐ:
 

a. Thông qua một số đề nghị góp ư nên buổi hội thảo ngày hôm nay được thành h́nh nhằm giải quyết vấn đề vừa nêu trên. Mà cách giải quyết ổn thỏa nhất là h́nh thành một Ủy Ban mới với sự phối hợp và đồng thuận của 2 Ủy Ban cũ đă đệ đơn, mà Ủy Ban mới này trên danh nghĩa là của toàn thể Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn, có thế dự án này mới được trôi chảy.

 

b. Ông Nguyễn Ngọc Khung với mong ước thực hiện TĐ càng sớm càng tốt. Phải có TĐ để ghi ơn chính phủ và nhân dân Na Uy. Hôm nay là dịp để thành lập UBXDTĐ, nên tách rời HNV để thiết lập riêng một UB. Nên tiến hành một UBXDTĐ, là Ủy ban của CĐ được h́nh thành trên danh nghĩa độc lập, có nghĩa là không lệ thuộc vào một hội đoàn nào hoặc tôn giáo nào, kể cả Hội Người Việt, UB này đại diện cho CĐ để tiến hành công tŕnh XDTĐ.

Từ 2 điều trích dẫn, Cộng Đồng, gồm bà con đồng hương và hội đoàn, có mặt đă đồng ḷng tín nhiệm những cá nhân và hội đoàn vào UBXDTĐ, xin trích:

 

c. Qua các ư kiến đóng góp sôi nổi của các cử tọa, trong đó có cả ư kiến của ông Trần Kháng, cô Mi Văn, chị Nguyễn Ngọc Bích, ông Phi Ngọc Hải, cô Huỳnh Phương, chị Vơ Thị Điềm, ông Lê Văn Chính, ông Chế Quang Tấn, ông Đỗ Đạt Thành, v.v... Chủ tọa đoàn đúc kết như sau:

Ủy Ban XDTĐ có các vị, là những người rất trẻ chịu dấn thân bằng sự t́nh nguyện, gồm:

cô Huỳnh Phương, cô Mi Văn, anh Nguyễn Đức Hóa (với tư cách cá nhân chứ không là đại diện cho HNV), anh Vơ Cường và anh Nguyễn Đ́nh Tuấn Duy.

Ngoài ra các tôn giáo, tổ chức và hội đoàn cũng được đề nghị cắt cử người đại diện vào Ủy ban, gồm: ô. Lâm Bá Thắng (đại diện GHPGVNTN/NU), ô. Lê Văn Chính (chưa chính thức là Hội trưởng Hội AHCQN/QLVNCH, chờ hội ư trong Hội, sẽ thông báo sau), ô. Trần Bửu Thọ (Hội Bảo Tồn Truyền Thống tại Moss & Rygge), ô. Nguyễn Đức Thọ (cơ sở Việt Tân, ô. Chế Quang Tấn cho biết Trưởng cơ sở không có mặt, cần hội ư lại, sẽ thông báo sau), bà Tô Thị Bảy (Hội Phụ Nữ Việt Nam Tỵ Nạn), Trung Tâm Mục Vụ (sẽ liên lạc sau).

Anh Nguyễn Đức Hóa sẽ gửi thư mời đến các hội đoàn vắng mặt, trong trường hợp nếu không có sự hồi đáp xem như hội đoàn đó không muốn hợp tác. Đồng thời sẽ triệu tập một buổi họp ngày gần với đông đủ với Tân Ủy Ban XDTĐ.

 

Ngày 11.12.2010, UBXDTĐ chính thức ra mắt, qua đó, vị trí của HNVTN có chỗ đứng rất quan trọng của UBXDTĐ, xin trích Điều 1 và một phần của Điều 4:
 
  1. Thành lập
Ủy ban Xây dựng Tượng đài Tỵ nạn Việt Nam tại Na-uy (viết tắt UBXDTĐ), danh xưng Na-uy (Komité for) Vietnamesiske flyktningers Minnesmerke, được thành lập do đại hội các đoàn thể và cá nhân người tỵ nạn Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2010 tại Oslo, do Hội Người Việt TỵNạn Vùng Đông chủ xướng. Số danh bộ: 00995720752.
Từ phiên họp phân nhiệm ngày 24.05.2010 và các phiên họp kế tiếp, đại diện các đoàn thể và tôn giáo đă đồng thuận ủy nhiệm Hội Người Việt Tỵ nạn tại Na-uy đứng điều hợp dự án xây dựng tượng đài.
và:
  1. Thành phần UBXDTĐ gồm
- Trưởng ban (luôn luôn là đại diện của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na-uy): có nhiệm vụ điều hành tổng quát nội bộ đại diện UB trong các giao dịch ngoại bộ.
Với những Điều được minh định trong bản Điều Lệ cho thấy HNVTN được các Hội Đoàn là thành viên trong UBXDTĐ trao một vai tṛ xứng đáng, nhưng trách nhiệm và quyền hạn đều ngang nhau giữa tất cả thành viên của UBXDTĐ.
Kể từ sau ngày ra mắt, những Hội Người Việt Tỵ Nạn tại những thành phố có đông bà con đồng hương cư ngụ như Trondheim, Stavanger, Tønsberg, Sandefjord...; và những Hội Người Việt Tự Do tại Porsgrunn, Bergen; song song là những hội đoàn tại Vùng Đông (tham gia sau ngày thành lập 01.05.2010), cùng nhiều cá nhân đă tham gia trở thành thành viên của UBXDTĐ và thành viên vận động.
 
2. MỤC TIÊU XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI NA UY
Dựa theo tinh thần thảo luận trong ngày thành lập UBXDTĐ (ngày 01.05.2010), bản Điều Lệ đă minh định rơ 3 mục tiêu của việc xây dựng tượng đài thuyền nhân tại Na Uy, xin trích (xin đọc thêm tại đây: http://www.thuyennhannauy.com/dieule.htm):
  1. Mục tiêu và phạm vi
Tượng đài sẽ đặt tại Thủ đô Oslo. Nhưng dự án là sáng kiến và nỗ lực chung của toàn thể người Việt Nam đang cư ngụ trên khắp lănh thổ Na-uy, không phân biệt địa phương, tôn giáo, thế hệ.
2.1. Ư nghĩa của tượng đài là:
- Tri ân thủy thủ Na-uy đă cứu vớt và nhân dân Na-uyđă tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trên đất nước này
- Đánh dấu cuộc hành tŕnh gian khổ đi t́m tự do của thuyền nhân Việt Nam
- Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xă hội đa dạng Na-uy.
Ba mục tiêu trên đây (có bản tiếng Na-uy) đă được h́nh thành do nhiều cuộc trao đổi và thỏa thuận giữa giới chức hữu trách Na-uy và UBXDTĐ, được coi là căn bản cho lư do cấp đất cũng như mọi hoạt động của UB.
2.2. Tất cả cá nhân, đoàn thể,xí nghiệp gốc tị nạn Việt Nam và gia đ́nh tán thành ba mục tiêu trong khoản 2.1 đều có quyền đóng góp tài chánh và công sức vào việc xây dựng tượng đài. UBXDTĐ hoan nghênh mọi hỗ trợ từ cá nhân hoặc đoàn thể khác tán thành ư nghĩa nêu trên.
Qua 3 mục tiêu vừa trích ở đoạn bên trên, bà con đồng hương và hội đoàn ở khắp nơi đă tín nhiệm UBXDTĐ qua việc ủng hộ tài chánh (tính đến hôm nay có 1300 đơn vị gồm gia đ́nh, cá nhân, hàng sở, hội đoàn người Việt ủng hộ kr.1.903.538,-).
Thưa Quư Đồng Hương,
Ngày Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn Việt Nam để Tri Ân Na Uy chắc chắn sẽ sớm như mong muốn chung của bà con đồng hương (công tác khánh thành này chúng tôi đă trao cho BCH/HNVTN toàn quyền quyết định kể cả câu văn ghi trên tượng đài như đă thông báo vào tháng 11.2012: http://www.thuyennhannauy.com/). Mọi diễn biến sẽ được UBXDTĐ đăng trên trang nhà (http://www.thuyennhannauy.com/), nhưng Quư Đồng Hương, nếu có những t́m hiểu, góp ư..., xin vui ḷng cho chúng tôi biết qua địa chỉ epost: thuyennhannauy@takknorge.no
Trân trọng kính chào,
UBXDTD


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos