Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Xin giới thiệu đến qu vị những bi bo đ được đăng trn Aftenposten về tu vớt người tỵ nạn cũng như về thuyền nhn tỵ nạn ni chung.
Rất cảm ơn C Ngọc Anh đ c cng sưu tầm v gởi về cho chng ti:

email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos