Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Buổi Họp ngày 31.10.2012 giữa UBXDTĐ & BCH HNVTN Oslo & VĐ

Đây là buổi họp đầu tiên kể từ khi BCH HNVTN Oslo & VĐ nhậm chức.

Trong buổi họp này UBXDTĐ đă trao quyền quyết định về câu văn trên Bia Văn Tượng Đài và tổ chức lễ khánh thành cho HNVTN Oslo & VĐ. BCH HNVTN Oslo & VĐ xác định là vẫn tín nhiệm UBXDTĐ trong dự án này, và tín nhiệm anh Nguyễn Đức Hóa thay mặt BCH HNVTN Oslo & VĐ là thành viên của UBXDTĐ.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos