Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

07: Chng ta c được php đến chỗ TĐ để thắp hương tưởng niệm hay khng?

Trả lời: Chng ta được php mang hương đn đến v thắp hương tưởng niệm.
(xin xem bản thoả thuận với Viện Bảo Tng ở cu hỏi số 10.)

Ngaỳ 04/04/2013, UBXDTĐ cũng đ tổ chức một buổi lễ cầu an với bn thờ, hương, cờ Na Uy, Cờ Vng.
Trong buổi lễ ny cũng c đại diện của VBT tham dự:
email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos