Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

08.   Chng ta c được php mang cờ đến khu vực TĐ hay khng?

Trả lời: chng ta được php mang cờ đến khu vực Tượng đi theo thoả thuận giữa UBXDTĐ v Viện Bảo Tng Hng Hải ngy 9/4/2013. 
Trch trong văn bản của Viện Bảo Tng:email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos