Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

02.  Mục đch của Tượng Đi l g?

- Tri n thủy thủ Na-uy đ cứu vớt v nhn dn Na-uy đ tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam trn đất nước ny

- Đnh dấu cuộc hnh trnh gian khổ đi tm tự do của thuyền nhn Việt Nam

- Đề cao sự đng gp của thuyền nhn Việt Nam vo x hội đa dạng Na-uy.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos