Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

05: Nội quy của Viện Bảo Tng l khng được biểu dương chnh trị, điều ny c gy trở ngại g cho chng ta khng ?

Khng gy trở ngại v đy l nội quy chung của VBT cho tất cả. Ring trong thỏa thuận với UB, VBT chấp nhận cho chng ta những sinh hoạt trong ba mục đch đ nu của tượng đi. V cũng cho php chng ta sử dụng cờ VNCH v mang hương đn lm lễ tưởng niệm.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos