Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

06: V́ sao UB chưa công bố nội quy này đến cộng đồng trước đây?

Tất cả các thành viên của UB (gồm đại diện các hội đoàn) đều biết về vedtak/ hợp đồng này. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, v́ không muốn ṭa đại sứ VC thừa cơ hội quậy phá dự ánh TĐ nên chúng tôi đă yêu cầu giữ kín.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos