Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

11.  UB đ k hợp đồng với VBT chưa? Khi no?

V sao khng c BCH HNVTN Oslo v Vng Đng cng k?

UBXDTĐ đ k hợp đồng với VBT vo ngy 09/4/2013 sau khi thoả thuận được sự sau khi họ chấp nhận cho mnh được dng cờ Vng tại địa điểm.

Khng c BCH HNVTN Oslo v Vng Đng k v chỉ c UB mới bị rng buộc trong hợp đồng. HNVTN Oslo v Vng Đồng cũng như cộng đồng sẽ kng bị lệ thuộc vo hợp đồng.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos