Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

ĐM LIVESHOW KONGSVINGER

UBXDTĐ vừa nhận được mail từ anh Nguyễn Nhn Đức bo tin Hội Người Na- Uy Gốc Việt v Đon Thanh Thiếu Nin Dũng Lạc Kongsvinger sẽ tổ chức Đm Liveshow Kongsvinger để nhằm gy quỹ xy dựng tượng đi. Xin knh mời qu đồng hương đến tham dự v ủng hộ.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos