Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

01 tháng 05 năm 2013 : email đóng góp ư kiến của Vo thi Ngo
Xin bấm vào đây để đọc

23.04.2013: Thư tâm t́nh của 1 đồng hương cư ngự tại California
Xin bấm vào đây để đọc

20.04.2013: email từ Angela Hoài Trang (norsk)
Xin bấm vào đây để đọc

13.04.2013: email mong muốn TĐ sớm thành công từ chú LTH
Xin bấm vào đây để đọc

11.04.2013: Thư ngỏ từ Hội Người Na Uy gốc Việt (VINOF)
Xin bấm vào đây để đọc


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos