Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin vận động

Thứ 2 ngy 08 thng 3 năm 2011, UBXDTĐ nhận được tin vui từ anh Phạm Hải Sơn. Xin được trch một phần thư của anh:

"...

Ti vừa gởi vo quỹ xy dựng tượng đi kr,3000,-. Số tiền ny do ba người đng gp l:

 

1.    Nguyễn Ngn, ở Krokstadelva  kr.1000,-

2.    Nguyễn Ngọc Tuấn, ở Svelvik  kr.1000,-

3.    Vũ Văn Ngợi, ở Krokstadelva   kr.1000,-

 

Ti gởi lại danh sch để anh em đưa vo danh sch quỹ xy dựng tượng đi cho đng.

...

Cho thn mến.

 

Phạm Hải Sơn"

 

Xin trn qu sự nhiệt tnh của nah Sơn v sự đng gp của qu vị.


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos