Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Qu vị c thể nghe buổi họp giửa BGS, BCH HNVTN v UBXDTĐ, ngy 11 thng 7, năm 2013:
Audio chia ra lm 6 phần v lydfil qu lớn, xin qu vị kin nhẫn :

Xin bấm vo


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos