Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Hordaland:

ac Đặng Tiến Đức & Nguyễn T Thu Nguyệt Bergen 500
ac La Văn Phan & Nguyễn thị Thu Bergen 1000
b Trần Thị Phấn Bergen 1000
b Vũ Thị Ngọc Tuyết Bergen 1000
Bao Quoc Dang Bergen 100
Bùi Vân Ngà Bergen 1000
Cao Đức Tín Bergen 500
Chau Son Do Bergen 2000
Chau Thanh Do Bergen 2000
cô Nguyễn Thu Thảo Bergen 1000
Cô Thanh Dựa Bergen 100
Cuc Thi Nguyen  Bergen 500
Dang Hung Manh Bergen 2000
Dang Minh Tuan & Le Thi Hong Anh Bergen 500
Dang Tien Dung Bergen 4000
Dao Quang My Bergen 1000
Dung van Tran Bergen 1000
Dương Hiếu Bergen 1000
Dương Khoa
Bergen
300
Duong Thi Dem
Bergen
1000
gđ Đỗ Châu Toàn Bergen 2000
gđ Đỗ Chí Cường Bergen 1000
gđ Đỗ Chí Phong Bergen 500
gđ Hà Phi Cường Bergen 2000
gđ Nguyễn Hoàng Huân  Bergen 500
gđ Nguyễn Hoàng Kha + Vân    Bergen 1000
gđ Nguyễn Hữu Lực   Bergen 2000
gđ Nguyễn Kim Hoàng & Chín Bergen 10000
gđ Nguyễn Kim Tiến Bergen 2000
gđ Nguyễn Ngọc Hải Bergen 500
gđ Nguyễn Ngọc Hiệp Bergen 500
gđ Nguyễn Ngọc Phu Bergen 1000
gđ Nguyễn Phước Bergen 500
gđ Nguyễn Thị Họa &Vivi&Khiêm Bergen 2000
gđ Nguyễn Văn Liên Bergen 500
gđ Nguyễn Văn Lim Bergen 1000
gđ Nguyễn Xuân Hoàng Bergen 500
gđ Phạm Anh Dũng Bergen 500
gđ Pham Duy Duc Bergen 1000
gđ phật tử Đức Dục Bergen 1500
gđ Tran Minh Thai Bergen 3000
gđ Tran Van Duc
Bergen
1000
gđ Trần Vĩnh Bergen 500
gd Trinh Van Khoa Bergen 1000
gđ Vơ Thành Phong & Vân Bergen 3000
gđ Vũ Quốc Tâm Bergen 200
gđ Vũ Văn Hùng Bergen 1000
gđ Vũ Văn Thanh Bergen 500
gđ Vũ Viết Long &Yến Bergen 2000
gd Nguyen Dinh Luyen Bergen 1000
Hồ Thị Mănh Bergen 400
Hoang Minh Tran Bergen 500
Hoang Van Doan Bergen 1000
Hua Minh Chau Bergen 1500
Jonny Tran  Bergen 500
Lai Lieu Bergen 500
Lâm Bá Hộ  Bergen 500
Lê Chí Thành  Bergen 1000
Lê Thị Khanh Bergen 500
Lê Thị Xuân Mai Bergen 200
Le Van Vinh Bergen 1000
Lư Thị Tuyết Mai Bergen 300
Ngô Văn Phú Bergen 500
Nguyễn Ái Ḥa & Aí Thiện Bergen 2000
Nguyễn An  Bergen 1000
Nguyễn Duy Hà Bergen 500
Nguyễn Đức Việt
Bergen
1000
Nguyễn Đức Bắc
Bergen
2000
Nguyễn Hoàng Sơn   Bergen 500
Nguyen Le Anh quan Bergen 500
Nguyễn Lê Anh Sang Bergen 600
Nguyễn Ngọc Làm Bergen 4000
Nguyễn Ngọc Vân
Bergen
500
Nguyễn Phi Hùng Bergen 200
Nguyen Quoc Long Bergen 2000
Nguyễn Quốc Nam Bergen 1000
Nguyễn Rosini Bergen 1000
Nguyen Thanh & Hong Bergen 1000Nguyen Thi My Giang Bergen 2000
Nguyễn Thị Năm  Bergen 500
Nguyen Thi Phung Bergen 100
Nguyễn Thị Phương  Bergen 500
Nguyễn Văn Bả Bergen 500
Nguyễn Văn Chơi Bergen 500
Nguyễn Văn Dũng Bergen 2000
Nguyễn Văn Kía Bergen 400
Nguyen Van Men Bergen 4000
Nguyễn Văn Nhung Bergen 200
Nguyễn Văn Pháp Bergen 2000
Nguyen Van Tuong Bergen 1000
Nguyễn Xuân Phú Bergen 1000
Nhóm Thuyền Nhân 1979,5 người, Lysekil Bergen 600
Nhung Thi Nguyen Bergen 2000
o Duong Kien Bergen 400
ob Dương Phước Bergen 2000
ob Nguyễn Quang Tuyến Bergen 1000
ob Nguyễn Tấn Dũng Bergen 1000
ob Nguyễn Văn Lốt Bergen 2000
ob Nguyễn Văn Nhơn Bergen 1000
ob Phạm Công Linh Bergen 1000
ong ba Nguyen Long Bergen 5000
ong baTiep Cong  Nguyen Bergen 1000
Phạm Phú Đăng Khoa Bergen 600
Phạm Thị Cần Bergen 500
Pham Thi Tu Anh & Thuong Bergen 1000
Phan Van Hanh Bergen 1000
Quang Minh Lieu Bergen 500
Quang Van Tran Bergen 1000
Quoc Khanh Nguyen Bergen 5000
Sac van Hoang Bergen 1000
Thương Hoàng Phúc Bergen 200
Trần Đ́nh Công Bergen 2000
Trần Eva
Bergen
500
Trần Hữu Hiếu  Bergen 300
Trần Thị Mai Xuân Bergen 1000
Trần Thị Ngọc-Bích Bergen 500
Tran Thien Tam
Bergen
1000
Trần Văn Bảo Bergen 500
Tran Van Duc
Bergen
1000
Tran Van Uoc  Bergen 500
Truong Nhat An - Chau Bergen 1000
Van Nho Tran Bergen 1000
Van Nho Tran Bergen 1000
Vinh Tan Nguyen Bergen 2000
Vo Dinh Xa Bergen 1000
Vũ Quốc Tuấn Bergen 500
Cat Thanh Nguyen Bergen  4000
gd Anna Nguyễn Minh Thu Bergen  2000
gd Nguyễn Công Hùng Bergen  5000
gđ Nguyễn Tấn Trung Bergen  2000
gd Nguyễn Trung Trực Bergen  3000
gd Nguyễn Văn Đảm Bergen  4000
gd Phong Trang Bergen  1000
Hoang Van Nguyen Bergen  1000
ob Pham Minh Quan Bergen  1000
Pham Giang Sinh Bergen  1000
Trang Tuyet Thi Dong Bergen  500