Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

KRISTIANSAND- CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ TƯỢNG ĐÀI

 

UBXDTĐ vừa nhận được tin từ chú Đoàn Văn Thảo, Kristiansand. Trong mail chú Thảo báo tin đă chuyển 52500,- kr tiền đóng góp quỹ XDTĐ của quư đồng hương tại Kristiansand trong chiến dịch yểm trợ tài chánh cho qũy XDTĐTN (07.05-30.05.2011). UBXDTĐ rất bất ngờ trước tin vui và vô cùng khâm phục sự linh động của BVĐ Kristiansand và sự nhiệt t́nh của bà con người Việt tại đây.

 

Đây là danh sách bà con đă đóng góp:

 

Danh sách ghi tên đóng góp Ngày Thuyền Nhân tại Kristiansand 
Ủng hộ Qũy Xây Dựng Tượng Đài Thyền Nhân
(Từ 07.05 - 30.05.2011)

Tên                  Số tiền      Ghi chú
Vương Ngọc
5 000
Hoàng Minh Đức/Thoa 1 000
Lê Văn Thể
2 000
Đoàn Minh Thành/Phương 1 000
Lm.Nguyễn Duy Dương 1 000
Nguyễn Tấn Sĩ/Thêu 1 000
Vơ Tỵ/Dung
1 000
Vơ Trung/Lotus 2 000
Vơ văn Điều/Lotus 4 000
Nguyễn văn Tâm/Phước 1 000
Nguyễn Hữu Anh 1 000
Nguyễn Tấn Lê 1 500
Nguyễn văn Hùng/Ngọc 1 500
Lư văn Cường/Nga 1 000
Đỗ Viết Hùng/Yến 1 000
Lê Công Chính 1 000
Phạm Đăng Tập 1 000
Trần Lâm/Anh 1 000
Nguyễn Anh Dũng/Mỹ 1 000
Dương Minh Trí/Lũy 3 000
Nguyễn thị Thim 1 000
Vũ Ngọc Tuấn/Hạnh 1 000
Trần Công Thắng 2 000
Thân văn Thẩm 2 000
Cao thị Bảy/Châu 1 000
Huỳnh thị Kim Thu/Uông 1 000
Mai Cường/Lư 1 000
Đoàn văn Thảo/Duyên 1 000
Nguyễn Thế Phùng/Dung 1 000
Trần Hải Vân 1 000
Vũ Đ́nh Phán 500
Vũ Văn Hoàng/Cát 1 000
Hoàng Khánh/Dung 1 000
Nguyễn văn Hùng/Linh 1 000
Vũ thị Hoa/Vũng Tầu 4 000
Nguyễn văn Hiếu/Thu 500
Bảo Châu/Diễm Hoa (Oslo) 500  (Ủng hộ tiền xăng)
Tổng cộng:
52 500


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos