Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Møre og Romsdal:

Le Thanh Binh
Ålesund
500
Le Van Long Ålesund 500
Luu Thi Nga Ålesund 500
Nhung Thi My Bui Ålesund 1000
Tan Khoa Nguyen Ålesund 1000
Ngo Lung Ålesund 1000