Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Møre og Romsdal:

Le Thanh Binh
Ålesund
500
Le Van Long Ålesund 500
Luu Thi Nga Ålesund 500
Nhung Thi My Bui Ålesund 1000
Tan Khoa Nguyen Ålesund 1000
Ngo Lung Ålesund 1000


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos