Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Oppland:

Thuc Kien Pham Gran 300
gđ Nguyễn Hong Vũ Lillehammer 2000
Tran van Loi Lillehammer 5000
Thanh Ngo Duong Lunner 1000


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos