Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Oslo:

Andr Clemetsen Oslo 1100
Andre Clemetsen ( dot 2) Oslo 2000
Andre Klemetsen ( boksalg, 3.gang)
Oslo
1100
Anh Hoang Vo Oslo 1000
Anh Ngoc Ha Oslo 5000
Anh Ngoc Ha (dot 2) Oslo 10000
Artelier Ni Ngoc Ngo Josephine Oslo 2000
b Bui Thi Lan Oslo 400
b Nguyen Thi Lieu Xieu Oslo 2000
Ba Binh Tran Oslo 1000
Ba Dinh thi Dang Oslo 500
ba Dinh Xuan Huong Oslo 1000
Ba Lac Pham Oslo 1000
Bc Năm Thanh
Oslo
500
Bakke John
Oslo
5000
Ban Dang  Oslo 1500
BAN MUC VU Oslo 1000
Bang Van Dao Oslo 1000
Bảo Chu & Diễm Hoa ( ủng hộ tiền xăng) Oslo 500
Binh * Oslo 200
Binh Chau Oslo 1000
Borge Phan Ai Dung Oslo 1000
bs Nguyen Huu Chinh (Ullevl sykehus) Oslo 1000
Bui Dang Thi Oslo 500
Bui Van Tuan
Oslo
500
Chu Thị Chức  Oslo 1000
Chu Thị ChứcOslo
1000
D.H.Thu Oslo 500
Đặng thị Lch Oslo 2000
Dang Thi Thuy Lieu Oslo 300
Dang Van Khuong Oslo 1000
Đặng Văn Lịch Oslo 1000
Danh Cong Thien * Oslo 200
Danh Nguyen Phan * Oslo 200
Dang Thai Lan
Oslo
4500
Dao Anh Thi Nguyen Oslo 500
Dao Thi Nguyen Oslo 1000
De van Doan Oslo 5000
Diep Bao Thanh Oslo 2000
Diep Nang Tuong Oslo 2000
Dinh Ngoc Can Oslo 2000
Dinh Nhat Xuan Oslo 2000
Đinh Thi Hiền Oslo 500
Định thị Kim Hiệu Oslo  200
Dinh Van Tiem Oslo 1000
Dinh Vo * Oslo 400
Do Mua Thi Oslo 2000
Do Quy Liem Oslo 500
Doan Thi Khanh Van  Oslo 3000
Doan Van Huan Oslo 1000
Doi Lan HNVTN Nauy  Oslo 1000
Don Doan Oslo 3000
Du Van Tran Oslo 400
Du Van Tran (dot 2) Oslo 500
Duc Minh Truong Oslo 2500
Dung Ngoc Pham Oslo 500
Dung Ngoc Pham & Nguyet Minh Tran Oslo 3000
Duong Ngoc Hung * Oslo 200
Edvard Hauff Oslo 500
Eide Tran Kim Anh
Oslo
300
Eidsvig Bernt I ( Đức Gim Mục Oslo)
Oslo
1000
Expert Systue Oslo 2000
Frank Bjerkholt (boksalg) Oslo 1730
Frank Bjrkholt &Nguyễn N Khang (bn sch)
Oslo
5300
gđ Alex Nguyen Oslo 300
gd ba Hoan (Tyen) Oslo 1000
gd Hoa Van Hua Oslo 5000
gd Khuu Van Nhi Oslo 10000
gđ Lại Văn Tm Oslo 500
gd Le Trong Hai Oslo 2100
gđ Ngoc Tran & Hue Pham Oslo 1000
gđ Nguyen Le Vu Hung
Oslo
1000
gd Nguyen Minh Dinh Oslo 1000
gd Nguyen Nam Oslo 500
gd Nguyen Quang Minh Oslo 1000
gđ Nguyễn Văn Phương  Oslo 1000
gđ Nguyễn Văn Phương (dot 2) Oslo 3000
gd Quach Huu  Phuoc Oslo 1000
gđ Tran Van Doan Oslo 5000
gđ Trần Viết Xun Oslo 2000
Giang Ngoc Trinh( qa sinh nhật) Oslo 4000
Ha Minh Thai
Oslo
1000
Ha Ngoc Anh
Oslo
5000
Ha Ngoc Hoa Oslo 1000
Ha Ngoc Hoa ( dot 2) Oslo 4000
Hai Ngoc Phi Oslo 1000
Hai Ngoc Phi ( dot 2) Oslo 1000
Hang Thi Thu Tran Oslo 500
Henden Reidun Bergljot
Oslo
500
Hiep Vo Oslo 1000
Ho Thi Van, gd Nguyen Ba, Huu Duong Quynh Lien Oslo 5000
Hoa * Oslo 100
Hoa Vu The Oslo 1000
Hoa Vu The ( dot 2 ) Oslo  9000
Hoai Thuong * Oslo 200
Hoang Doan Van Oslo 3000
Hoang Doan Van (dot 2) Oslo 5000
Hoang Minh Oslo 1000
Hoang Thuy An & Cao Son Tung Oslo 1000
Hoang Van Lam Oslo 5000
Hoi Ai Huu CQNQLVNCH tai Nauy Oslo 6000
Hon Tang Oslo 500
Hong Duc Ngo Oslo 500
Huan Tran Ngoc Oslo 2000
Hung Buu Huynh Oslo 1000
Hung Vu Le Nguyen Oslo 1000
Hung Vu Le Nguyen (dot 2) Oslo 2000
Hung Xuan Do Oslo 500
Hung Xuan Do (dot 2) Oslo 500
Huong * Oslo 200
Huong Thi Mai Nong Oslo 1500
Huỳnh Hửu Pht Oslo 1000
Huynh Thi Nguyet * Oslo 500
Jenny Nguyen * Oslo 200
Josephine Artelier
Oslo
1000
K.S.(11 r, pappa var btflyktning) Oslo 200
Kevin Tran  Oslo 200
Kevin, Charlotte og Celine Vo Oslo 2000
Khai Le Danh Oslo 2170
Khai Le Danh & cc con (dot 2) Oslo 3000
Khai Le Danh&CAC EM OSLO NORD TKD Oslo 2000
Khai Le Danh
Oslo
1500
Khuong * Oslo 100
Khuong Loi Oslo 1000
Kim Trong Huynh Oslo 2000
Kip Van Nguyen Oslo 1050
AN DANH
Oslo 1000
Lam Anh Dung Oslo 1000
AN DANH
Oslo 1000
AN DANH
Oslo 2000
Lan Thi Nguyen Oslo 500
Le Danh Duong Oslo 1000
L Hồng Phc Oslo 500
Le Maia
Oslo
500
Le Thi Phep Oslo 1000
Le Thi Phuoc Linh Oslo 500
Le Thi Phuong Oslo 500
Le Thi Xuan Oslo 200
Le Thu
Oslo
500
Le Tien Thuy Oslo 500
Le Trung Ngoc Oslo 500
Le Van Moi &Nguyen Thi Man Oslo 1000
Loan Gabrielsen Oslo 500
Loi Tran Oslo 2000
Long & Chau Ngoc Thi Vo Oslo 500
Luu Lai Oslo 5000
Lưu Lai (sch Bat Mang) Oslo 200
Ly Hoai Tien Oslo 1000
Ly Minh Phung & Huynh Thien Tuong Oslo 500
Ly thi Lang Rasmus Oslo 500
Mạc Thị Mi
Oslo
500
Mau Thi Pham Oslo 1000
Mr. BAY (gđ Bui Hung Minh) Oslo 12000
Multiservice AS Oslo 12000
Nam Van Pham Oslo 1000
Nga * Oslo 100
Nghia Nguyen Oslo 1000
Ngo Hong Phuong * Oslo 200
Ngo Ngoc Ni
Oslo
500
Ngo Quoc Thang Oslo 3000
Ngo Thi Lien Thanh
Oslo
2000
Ngoc Khang Nguyen Oslo 5000
Ngoc Phan * Oslo 200
Nguyen  Huong Hong Thi Oslo 1500
Nguyen Anne Marie Oslo 300
Nguyen Bich Thuy Thi Oslo 1000
Nguyễn Ch Hng Oslo 200
Nguyen Cuong Thi Oslo 100
Nguyen Duc & Huynh Diep Oslo 1000
Nguyen Duc Hoang Oslo 1000
Nguyễn Đức Hong (dot2) Oslo 1000
Nguyễn Đức Sinh Oslo 1000
Nguyễn Duy Hoan Oslo 3000
Nguyen Hanh Hoa Oslo 500
Nguyen Hanh Hoa (dot 2) Oslo 2000
Nguyen Hanh Hoa ( dot 3)
Oslo
2000
Nguyen Lam Thai Oslo 2500
Nguyễn Long  Oslo 500
Nguyễn Ngọc Khang (boksalg) Oslo 1730
Nguyễn Quang Trung Oslo 1000
Nguyen Quoc Thai Oslo 500
Nguyen Thi Dao
Oslo
1000
Nguyen Thi Kim Loi
Oslo
300
Nguyen Thi Lieu Xieu
Oslo
1000
Nguyễn Thị Mỹ Trang
Oslo
500
Ngueyn Tien Thanh
Oslo
1000
Nguyen T T Huong  Oslo 1000
Nguyen Tan Duc * Oslo 200
Nguyen Thang Van Oslo 5000
Nguyen Thanh * Oslo 200
Nguyen Thanh Binh Oslo 1000
Nguyễn Thanh Hiếu Oslo 1000
Nguyen Thi Cam Van Oslo 200
Nguyen Thi Chinh Oslo 200
Nguyen Thi Lien Oslo 1000
Nguyễn Thị Mỹ Oslo 500
Nguyen Thi Ngoc Bich Oslo 3000
Nguyen thi Thu Oslo 500
Nguyễn Thị Thu Hương Oslo 300
Nguyen Thi Trung Chau Oslo 500
Nguyen Tho Duc Oslo 2000
Nguyen Thu Huong  Oslo 1000
Nguyen Tri Oslo 1000
Nguyen Truong Khoa Oslo 500
Nguyen Van Chien Oslo 1000
Nguyễn Văn Hng Oslo 2000
Nguyen Van Kha Oslo 500
Nguyen Van Le Oslo 2000
Nguyễn Van Linh Oslo 500
Nguyen Van Loc Oslo 2000
Nguyen Van Nam Oslo 1000
Nguyen Van Thanh Oslo 1000
Nguyen Van Thanh Oslo 2000
Nguyen Van Thy Oslo 1000
Nguyễn Xung Oslo 1000
Nguyen Tan Dang Trinh Oslo 500
Nhat Huu Nguyen/ Nguyen Thi Vinh Oslo 500
Nhuong * Oslo 200
Ni Ngoc Ngo Oslo 500
Ninh Nguyen * Oslo 200
NORSK VIETNAMESISK SENTER Oslo 10000
ob Hong Hồ Hải & Dương T Tuyết Bạch Oslo 1000
ob Hong Hồ Hải & Dương T Tuyết Bạch Oslo 2000
ob Le Van Sang Oslo 500
ob Le Van Sang (dot 2)  Oslo 500
ob Nguyễn Cng Phn&Nguyễn t Vin Oslo 3000
ob Nguyễn Kỳ Hổ Oslo 500
ob Phạm Quang Trứ&Nguyễn T Kiều Oslo 1000
ong  Đinh Văn Minh Oslo 1000
ong ba Ho Xuan Sang Oslo 1000
ong Vỏ Vn Oslo 1000
ong Vũ Văn Vận Oslo 1000
Oslo Nord Taekwondo club Oslo 5000
Phạm B Thiệp  Oslo 3500
Pham Cong Thuan
Oslo
1000
Phạm Duy Linh & Kim Tin Oslo 3000
Phạm Minh Cường  Oslo 500
Pham Phi Nga Oslo 5000
Phạm Thị Sm Oslo 200
Phạm Thị Thanh & Phạm Đức Tnh Oslo 500
Pham Thi To Nga Oslo 1000
Phạm Tr Thức Oslo 600
Phạm Văn Bụt Oslo 500
Pham van Cau & Pham Thi Oanh Oslo 1000
Pham Van Tien & Nguyen Thi Kim Thu Oslo 2000
Pham Vu Van Oslo 1000
Pham Y Nhu * Oslo 500
Phi Thuyen Thi Huynh Oslo 1000
Phong Kim Thanh Oslo 1000
Phuong Thanh Huynh Oslo 500
Quach Huu Phuoc
Oslo
500
Quan Tien Pham Oslo 2000
Quang Kim Vo Oslo 1000
Quang Long Nguyen Oslo 300
Quang Vinh Pham Oslo 1000
Que thi Pham Oslo 1500
SAIGON 1 RESTAURANT Oslo 1000
Schou Thu
Oslo
1000
Son Binh Ho Oslo 500
Son Binh Ho (dot 2) Oslo 1500
Suong Thu Tran Oslo 2000
SUSHI NUMBER ONE (dot 2) Oslo 10000
SUSHI NUMBER ONE (rabatt sushi) Oslo 600
Tm Văn Nguyễn Oslo 1000
Tan Tai Nguyen Oslo 3000
Tang Thi Ngoc Huong Oslo 500
Thach Nam Oslo 500
Thang & Tuyet Anh Oslo 3000
Thanh Duc Nguyen Oslo 500
Thanh Huong Mostun Oslo 1000
Thanh Khiet Phan Oslo 500
Thanh Khiet Phan (dot 2) Oslo 500
Thanh Nguyen Oslo 500
Thanh Tam Nguyen Oslo 1000
Thi Phuong Dung Lam Oslo 100
Thien Phat Huynh Oslo 1000
Thinh Duc  Pham Oslo 1000
Thinh Duc Pham Oslo 1000
Thu  Hong Thi Nguyen Oslo 1000
Thu Schou Oslo 500
Thuy Van Nguyen Oslo 2000
Tien Nhan Tran Oslo 1000
Tien Xo so tu HNVTN-Tet Tan Mao 2011 Oslo 3300
To Ngoc An * Oslo 400
Trần Andy Oslo 2000
Tran Chanh Xuan Oslo 500
Tran Duc Nghia Oslo 1000
Tran Hoa Cong Oslo 1000
Tran Minh Dao Oslo 200
Tran Nghi Oslo 500
Tran Ngoc Anh * Oslo 200
Trần Thị Diễm Chi Oslo 500
Tran Thi Kim Thao Oslo 400
Trần thị Lan Oslo 300
Trần Thị Lụa Oslo 500
Tran thi My Loan Oslo 200
Tran Tho Thi Oslo 1000
Tran Van Duy Oslo 1000
Tran Van Thanh Oslo 500
Trang Cong Thinh * Oslo 200
Trang Thi Nguyen Oslo 500
Tri & Linh Nguyen Oslo 500
Triệu Hữu Văn Nga Oslo 3000
Trinh Dong Oslo 500
Trinh Van Son Oslo 4000
Truong An Nam Oslo 1000
Truong An Nam (dot 2) Oslo 1000
Truong Chi Oslo 1000
Truong Huu Nghia
Oslo
1000
Truong Martina
Oslo
500
Truong Tam Minh Oslo 2500
Truong Tam Minh&Nguyen thi Kim Phuong Oslo 1500
Truong Thach Thao Oslo 1000
Tu & Thanh Huong Oslo 100
Từ Linh & Diệu Hương Oslo 1000
Tuan Dinh Tran Oslo 2000
AN DANH
Oslo 1500
AN DANH
Oslo 3000
Ung Duc Quang Oslo 2000
Uyen Whyn Tuong Thi Lam Oslo 500
Van Nga Phi Thi Oslo 2000
Vien Hanh * Oslo 100
Vien Ngo * Oslo 200
Viet Si Pham Oslo 1000
Vivian Nguyen * Oslo 500
Vo Celine
Oslo
250
Vo Charlotte
Oslo
250
Vo Duc Phuoc Oslo 1000
Vo Hiep
Oslo
500
Vo Hoang  Oslo 1000
Vo Hong Van * Oslo 200
Vo Kelvin
Oslo
500
V Minh Tr Oslo 2000
V Quang Thọ Sơn Oslo 3000
Vo Thi Tinh
Oslo
1000
Vo Tinh Thi Oslo 2000
Vo Van Ai Oslo 1000
Vo Van San * Oslo 200
Vu Chi Minh Oslo 200
Vu Cong Uyen Oslo 4000
Vu Duc Hien Oslo 1000
Vu Duc Khuong Oslo 2000
Vũ Quốc Thng Oslo 1000
Vu Thanh Son Oslo 1000
Vu Thanh Son Oslo 1000
Xuan Hai Pham Oslo 1000
Xuan Lan Thi Tran Oslo 1000
Xuan Lan Thi Tran (dot 2) Oslo 1000
AN DANH
Oslo 3000
ST OG VEST FRUKT OG GRNT Oslo 3000
lum Nguyễn Thị Mai Oslo 1000