Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Rogaland:

Lm Cng Lương  Haugesund 500
a Ho Trung  Sandnes 1000
a Nguyen T Trung Sandnes 300
ac Duc Khim Sandnes 200
ac Ho Thuot Sandnes 300
ac Ngoc &  Ha Sandnes 500
ac Thuong & Lan Sandnes 1000
ac Tran Minh Phuc Sandnes 1000
Aina Basilier Vaage Sandnes 500
b Phung Nhu Anh Sandnes 500
c Nguyen Thi Anh Sandnes 500
Cong Huynh Nguyen Sandnes 1000
Dang Thi Chinh Sandnes 1000
Duc Minh Nguyen Sandnes 1000
Duong karen Tuyen Ngoc Sandnes 200
Hien Duc Vu Sandnes 500
Hue Bach Thi Phan Sandnes 1000
Hung & Lan Nguyen  Sandnes 1000
Khanh Ba Mai Sandnes 2000
L Văn Hạ Sandnes 1000
My Dan Thi Pham Sandnes 500
Nguyen Minh Nhat
Sandnes
1000
Nguyễn Văn Bo Sandnes 1000
Nguyen Minh Quan
Sandnes
1000
ong ba Nguyen Cong Huynh Sandnes 500
ong ba Nguyen Q. Canh Sandnes 500
Phạm Vivi Viet & Lerseth Stian Sandnes 1000
Phan Minh Kinh Sandnes 500
QŨY TNH THƯƠNG VIET.NO Sandnes 1000
TOC Hue Nghiem Sandnes 1000
Trần Văn Vĩnh ( Nhung) Sandnes 15000
VI-NOR AS Sandnes 10000
Vo Alan- Sandnes Sushi
Sandnes
2000
Vu Cong Pham Sandnes 1000
Vu Minh Hai Sandnes 500
ac Hong Han Stavanger 1000
ac Ngoc Huong Stavanger 1000
ba Bui Thi Xuan Huong Stavanger 500
ba Vo Thi Kim Cuc Stavanger 500
Dương văn Mậu  Stavanger 500
Hai Van Luu Stavanger 500
HỘI CỨU TRỢ BỆNH NHN PHONG Stavanger 1000
Hong Ngoc Anh Vo Stavanger 2000
Julia Honag
Stavanger
4000
Lai Le Van Stavanger 1000
Lieu van Nguyen Stavanger 1000
Ngoc Lap Tran Stavanger 1000
Nguyen Thanh Phuong Stavanger 1000
Nguyen Thi Thoan
Stavanger
1000
ob Luu Van Vuong Stavanger 1000
ob Vu van San Stavanger 500
ong ba Le Van Cu Stavanger 500
Sy Tuan Nguyen  Stavanger 1000
Tan Phong Van Nguyen Stavanger 2000
Thoan Thi Nguyen Stavanger 3000
Thong Van Ta Stavanger 1000
Tien Van Tran Stavanger 2000
Trần Quang Vũ v Linn Nguyễn  Stavanger 1000
VINA REMITTANCE EXPRESS AS Stavanger 5000
Huynh Duc Hanh Stavanger  1000
Ngoc Long Lam Stavanger  1000
ong ba Le Van Cu ( dot 2)  Stavanger  500
Trương Minh Stavanger  500