Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Sr-Trndelag:

Đặng Văn Thuận Melhus 500
Trần Thị Hiền  Melhus 300
An Mai Quang Trondheim 200
Bui Thi Duy Trondheim 1000
Bi Văn Tuấn
Trondheim
500
ch Su Cợt Trondheim 500
Ch Thnh Import ( dot 2) Trondheim 500
CH THNH IMPORT&SALG Trondheim 1000
Doan Phuoc Pham Trondheim 500
Duc van Tran og Luy thi Phan Trondheim 2000
Dung Van Ngo Trondheim 500
gđ Do Le ( HEIMDAL KIOSK) Trondheim 5000
gđ Nguyễn Minh Trung & Hằng Trondheim 1000
gđ Nguyễn Ngọc Sinh & Thoa Trondheim 500
gd Nguyen Thanh  Trondheim 1500
gđ Phạm Đnh Nhật Trondheim 500
gđ Pham Hong Thanh Trondheim 1000
gđ Trần Thị Dạng Trondheim 500
H Văn Nui  Trondheim 200
H Văn Nui (dot 2) Trondheim 500
HN tuấn Trondheim 200
HNVTN tại Trondheim Trondheim 5000
Hồ Khắc Lạnh Trondheim 200
Ho Minh Quang Trondheim 1000
Hoa Thi Nguyen Trondheim 500
Huynh Hieu
Trondheim
500
Huynh Phuong Kim Trondheim 1200
Huỳnh Phương Thảo Trondheim 300
Jimmy Hồ Trondheim 200
L Ngọc Sương  Trondheim 1000
L Ngọc Sương (dot 2) Trondheim 1000
L Văn Knh  Trondheim 1000
Lieu Phu Trondheim 1000
Lille HongKong Trondheim 500
Ngo Ngoc Chau Trondheim 1000
Nguyen Duy Vinh & Le Phuong Linh (dot 2) Trondheim 2000
Nguyen Duy Vinh&Le Phuong Linh Trondheim 1000
Nguyễn Hữu Thọ Trondheim 1000
Nguyen Huu Tri Trondheim 1000
Nguyen Huu Trung & Nguyen T H Phuong Trondheim 1000
Nguyễn Lộc Phước
Trondheim
500
Nguyen Ngoc Su Trondheim 1000
Nguyễn Sen Trondheim 400
Nguyen Tan Trondheim 500
Nguyen Thi Chi Tran Trondheim 200
Nguyen Thi Huong Huyen Trondheim 1000
Nguyễn Thị Thanh Sương Trondheim 500
Nguyen Thi The Trondheim 1000
Nguyễn Thu H Trondheim 200
Nguyễn Văn Điền Trondheim 1000
Nguyễn Văn Dựng & Phan Thị Lợi Trondheim 2000
Nguyễn Văn Hậu Trondheim 500
Nguyễn Văn Sng Trondheim 1000
ob Dởn Trondheim 500
Pham Thi Van Trang
Trondheim
200
Phan Thoi Nghi Trondheim 2000
Phan thời Nghị ( dot2) Trondheim 500
Phng Ngọc Dung Trondheim 500
Phương & Sĩ  Trondheim 500
Thanh Dan (ASIA HOUSE RESTAURANT) Trondheim 10000
Tho Huu Nguyen  Trondheim 1000
Tony Hồ  Trondheim 500
Tran (?) Cong Tam Trondheim 500
Trần Cư Trondheim 500
Tran Hau Trondheim 1000
Trần Hiệp Định Trondheim 500
Tran Hoa Trondheim 500
Trần Minh Huệ&Hn Trondheim 500
Tran Ngoc Chau Trondheim 500
Trần Quang Lực Trondheim 500
Trần Thị Kim Cc Trondheim 300
Trần Trộn Trondheim 1000
Trần Văn Biết Trondheim 500
Tran Van Chinh Trondheim 1000
Tuan Thanh Nguyen Trondheim 1000
Van Hoa Le Trondheim 2000
Van Trang Thi Pham Trondheim 300
Vĩ Dạ Resaturant  Trondheim 3000
Vũ Minh Cường  Trondheim 500
L Thị Tuyết Trondheim  500
Nguyễn Ngọc Bữu Trondheim  500
Ngoc Tung Manh Trondhiem 1000