Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Telemark:

Suong Van Bui Nome 2000
Dao Khai Porsgrunn 1000
Do Vinh Loi Porsgrunn 1000
Hieu Vu Trung Porsgrunn 2000
Ho Dan Huy
Porsgrunn
500
HỘI NGƯỜI ViỆT TỰ DO TẠI PORSGRUNN Porsgrunn 5000
HỘI NGƯỜI ViỆT TỰ DO TẠI PORSGRUNN (dot 2)  Porsgrunn 11699
Huong Hoai Thi Huynh Porsgrunn 500
Huy Ho Dang Porsgrunn 2000
Le Thanh Tuoi Porsgrunn 300
L Văn Nhị Porsgrunn 1000
Luong thi Ngoc Loan Porsgrunn 1000
Luong Thi Ngoc Loan ( dot 2) Porsgrunn 1500
Petter Tipp/ Nguyen thi Phuong Porsgrunn 2000
Petter Tipp/ Nguyen Thi Phuong
Porsgrunn
500
SAIGON PALACE Porsgrunn 5000
Tai & Phuong, ASIAMAT Porsgrunn 2000
Thanh Hong Nguyen Porsgrunn 2000
Truong Quynh Phuoc Porsgrunn 500
Van Giau Nguyen Porsgrunn 2000
Van Hong Nguyen Porsgrunn 1000
Vu Duy Thieu Porsgrunn 1000
gđ Dương Sĩ Thin - Loan Skien 1000
gđ Nguyễn Ngọc Thảo Skien 1000
Kim Hoa Thi Luong Skien 1000
Kim Hoa Thi Luong (dot 2) Skien 1000
Nguyen Quang Binh, Skien 500
Nguyen Van Hai Phuong Skien 2000
ob Hồ Chuyn  Skien 3000
Tai Van Vo Skien 500
Thu Hong Pham Skien 1000
Tuấn Anh Nguyễn Skien 3000
Tuan Dac Hoang Skien 3000
Vo Loc Van Skien 500
V Văn Thnh Skien  500
Vietnamesisk Buddhistforening Skien/Porsgrunn 5000