Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Kính quư đồng hương

Trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy có người trong cộng đồng bàn tán về công việc của dự án tượng đài và có nhu cầu cần được giải đáp những thắc mắc cần biết.

Và cũng như đă hứa với quư vị trong ngày lễ tưởng niệm ”30/4” do HNVTN tổ chức, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp riêng với cộng đồng về vấn đề này.

 

Vậy xin trân trọng kính mời quư đồng hương đến dự buổi mạn đàm cùng UBXDTĐ 

Tại Nhà Việt Nam, Torggata 31, 0183 Oslo ( Lầu 2)

Ngày 02 tháng 6 năm 2012

Từ 17:00 đến 19:00 giờ.

 

Trong ngày này chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của quư vị. 

Trân trọng

Thay Mặt UBXDTĐ

Nguyễn Đức Hoá


email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos