Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

UỶ BAN XY DỰNG TƯỢNG ĐI GỒM C:

Nguyễn Đức Ho (Trưởng ban)

Nguyễn Tiến Thnh (ph)
Hội Người Na Uy Gốc Việt, VINOF

V Việt Cường (Thủ Quỹ)

Trần Bửu Thọ (Thư k)
(Đại diện Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam tại Moss & Rygge)

Nguyễn Văn Đồng 
(Đại diện Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy)


T Thị Bảy
(Đại diện Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Na Uy)


Chế Quang Tấn
(Đại diện Đảng Việt Tn tại Na Uy)

 
 Phạm Quang Anh Duy
(Đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Tnsberg)
 
L Văn Hồng
(Đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Stavanger)

Đại diện Hội Người Việt Tự Do Bergen

Nguyễn Duy Vinh
(Đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn Trondheim)

Nguyễn Văn Giầu
(Đại diện Hội Người Việt Tự Do tại Porgrunn)

L Văn Sự
( Đại diện Hội Người Việt Nam tại Sandefjord)

Trần Thị Nguyệt Minh
 
Nguyễn Hoi Trang (Angela)

Ban Gim St của UB:
Đại diện từ GHPGVNTN
Đại diện từ TTMV

email : thuyennhannauy@takknorge.no

Trương mục Qũy Tượng Đài:

15031777469

Tên: Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nhà băng : DnB NOR Bank

IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)

BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

Địa chỉ: Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

Recent Videos

No recent videos