Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Vest-Agder:

a Bùi Văn Tự  Kristiansand 1000
a Vũ Olai Kristiansand 800
ac Phước Châu Kristiansand 500
b Bính Kristiansand 500
b Phạm Thị Chiến Kristiansand 500
b Trần Muối Kristiansand 500
Bà Huỳnh thị Kim Thu Kristiansand 500
Bà Lê Thị Gấm Kristiansand 1000
Bà Phạm Ngọc Nữ Kristiansand 500
Ba Van Nguyen Kristiansand 3000
Binh Huynh Kristiansand 500
Cao Thi Bảy & Châu Kristiansand 1000
Dai Duc Dang Thai Kristiansand 500
Dang Sinh Kristiansand 1500
Dang Thi Thanh Phuong Kristiansand 250
Đinh Ngọc Hoàn  Kristiansand 500
Đỗ Viết Hùng & Yến Kristiansand 1000
Đoàn Lê Thành & Phương Kristiansand 1000
Đoàn Văn Thảo & Duyên Kristiansand 1000
Dương Minh Trí & Lũy Kristiansand 3000
gđ Lai Van Len & Anh Kristiansand 1000
gd Nguyen Tai Kristiansand 1000
gđ o Đỗ Viết Riệp (do con gái, 500 usd) Kristiansand 2604
gđ Phan Huu Gia Kristiansand 2000
gđ Phan Hửu Gia Kristiansand 2000
gđ Phan Huu Gia (dot 2) Kristiansand 1000
gd Tran Van Ty Kristiansand 2000
Hoàng Khánh & Dung Kristiansand 1000
Hoàng Minh Đức & Thoa Kristiansand 1000
Huỳnh Thị Kim Thu & Uông Kristiansand 1000
Isac Pham Kristiansand 3000
Keo Thi Ly Kristiansand 700
Lê Công Chính  Kristiansand 1000
Lê Văn Thể Kristiansand 2000
lm Nguyễn Duy Dương Kristiansand 1000
Lư Văn Cường & Nga Kristiansand 1000
Mai Cường & Lư Kristiansand 1000
Mai Phi Hung
Kristiansand
2500
Minh Cao Tran Kristiansand 500
Ngoc Anh Ly Pedersen Kristiansand 1000
Nguyễn Anh Dũng & Mỹ Kristiansand 1000
Nguyễn Hửu Anh Kristiansand 1000
Nguyen Phuoc The Kristiansand 500
Nguyễn Tấn Lê Kristiansand 1500
Nguyễn Tấn Sĩ & Thêu Kristiansand 1000
Nguyễn Thế Phùng & Dung Kristiansand 1000
Nguyễn Thị Thim Kristiansand 1000
Nguyễn Văn Hiếu & Thu Kristiansand 500
Nguyễn Văn Hùng & Linh Kristiansand 1000
Nguyễn Văn Hùng & Ngọc Kristiansand 1500
Nguyễn Văn Tâm & Phước Kristiansand 1000
Nguyễn Viết Vinh Kristiansand 2000
o Nguyễn Văn Liên Kristiansand 500
ob Nguyễn Quang Tuyên Kristiansand 1000
ob Ton That Son Kristiansand 10000
Ông Bà Hoàng Chiến Lai Kristiansand 500
ong ba Lư Chếnh Hương Kristiansand 3000
Ông Bà Ngô Xuân Nẫm Kristiansand 500
Ông Hoàng Tiến Kristiansand 1000
Ông Lê văn Thể Kristiansand 500
Ông Lưu Danh Thắng Kristiansand 500
ong Pham Van Dai Kristiansand 1000
Phạm Đăng Tập Kristiansand 1000
Pham Vu Quoc Kristiansand 250
Thach Ngoc Van Kristiansand 1000
Than Van Tham Kristiansand 10000
Thân Văn Thẩm Kristiansand 2000
Thanh Kim Huynh Kristiansand 500
Thao, Ngoc, Gia Nghi, Gia Hy Kristiansand 1000
The Thanh Vo Kristiansand 3000
Thiet Thi Lam Kristiansand 500
Thuy Huong Thi Nguyen Kristiansand 1000
Ton That Ngoc  Kristiansand 1000
Trần Công Thắng Kristiansand 2000
Trần Công Thắng (dot 2) Kristiansand 2000
Tran Dinh Van Kristiansand 2000
Trần Hải Vân Kristiansand 1000
Trần Lâm & Anh Kristiansand 1000
Tran Thi Hong Dan Kristiansand 1000
Tran Thi Than & Le Van Day Kristiansand 1000
Trần Thị Tuyết & Ngô Ṭng Sơn Kristiansand 3000
Van Dieu Vo Kristiansand 10000
Vơ Trung LOTUS Kristiansand 2000
Vơ Tỵ & Dung Kristiansand 1000
Vơ Văn Điều LOTUS Kristiansand 4000
Vu Dinh Phai Kristiansand 1000
Vũ Đ́nh Phán Kristiansand 500
Vũ Ngọc Tuấn & Hạnh Kristiansand 1000
Vũ Thị Hoa & Vũng Tầu Kristiansand 4000
Vũ Văn Hoàng & Cát Kristiansand 1000
Vương Ngọc Kristiansand 5000
Bà Cao Thị Bảy Vennesla 500
ong ba Nguyen Van Phu Vennesla 3000