Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Vestfold:

gđ Ma Kim Hen Horten 1000
An Danh
Horten 3000
Kim Hung Dang Horten 5000
Nhơn Văn Võ Horten 2000
Trí Minh Trần Horten 2000
gđ Hoàng Cần & Phương Linh Larvik 2000
Nguyen Bao Dinh Larvik 500
Nguyen Ly My Thi Larvik 1500
Nguyễn Thi Mỹ An Larvik 500
Nguyễn Thi Mỹ Nam Larvik 500
Tao Minh Huynh Larvik 500
Tinh Van Do Larvik 1000
Trần Khắc Tú Larvik 2000
Trần Quát Văn Sena Larvik 500
Tran van Duong Larvik 1000
Tuan van Tran Larvik 1000
ba Thai thi Dau Sandefjord 500
Bach Phuoc Ngoc  Sandefjord 5000
Chuc Van Nguyen Sandefjord 1000
David Manh Quan Nguyen Sandefjord 1050
Do Khanh Sandefjord 500
gd Hoang Ham Sandefjord 1000
GD ong Huynh van Thai Sandefjord 2000
Ha Thi Minh Sandefjord 2000
Ha Van Ha Sandefjord 1000
Hang My Van Sandefjord 2000
Hoang Lieu Sandefjord 2000
Hoang Ngo Sandefjord 500
Hoang Van Hai Sandefjord 3000
HỘI NGƯỜI ViỆT NAM TẠI SANDEFJORD Sandefjord 13000
Huynh Kim Thuan Sandefjord 1000
Huynh Phuoc Thien
Sandefjord
400
Le Van Su Sandefjord 1000
Loi Van Huynh Sandefjord 1000
Loi Van Huynh (dot 2) Sandefjord 2000
Mung Van Tran Sandefjord 2000
Nguyen Hue Minh Sandefjord 1000
Nguyen Ngoc Lan Lin Sandefjord 200
Nguyen Phai Sandefjord 2000
Nguyen Trong Ha Sandefjord 1000
Nguyen Truc Mai Sandefjord 1500
Nguyễn Văn Long Sandefjord 1000
Nguyen Van My Sandefjord 1000
Tran Van Bin Sandefjord 1000
Tran Van Dung Sandefjord 2000
Van Thi Hoang Sandefjord 5000
Xuan Thi Nguyen Sandefjord 500
chu thim Hai Chiu Tønsberg 500
Dinh Nam Nguyen Tønsberg 200
Dung Thanh Nguyen Tønsberg 2000
gd Bui T Nam,Nguyen Hue T & Ly Bui Andersen Tønsberg 15000
gd Do Duy Thang & Nguyen Thao Trang Tønsberg 5000
gd Hai & Chi Tønsberg 2000
gđ Nguyen Dinh Luu & Ph.T. Hao Tønsberg 5000
gđ Nguyễn Văn Khương Tønsberg 5000
Ha Nguyet Thu Thi Tønsberg 2000
Hai & Diem Hong Tønsberg 2000
HNVTN tại Tønsberg & Phụ Cận Tønsberg 10000
Hoa Thuy Le Tønsberg 500
Le Mot, Ho Quyet Tønsberg 1000
Le Thien Phuong&Nguyen thi Le Hang Tønsberg 3000
LILLE HUONG Tønsberg 3000
Minh Dat Ha Tønsberg 2000
Nguyen Chi Tien & Tran thi Sen Tønsberg 1000
Nguyễn Đình Thuấn & Khánh Tønsberg 2000
Nguyen Duc Hoa Tønsberg 5000
Nguyễn Thị Gái Tønsberg 3000
Nguyen Tuan Si Tønsberg 1000
Nguyen van Huan&Nguyen thi Ly Tønsberg 5000
Nguyet Thi Nguyen Tønsberg 1000
Pham Thien Hoang Tønsberg 2500
Pham Thien Hoang Tønsberg 2500
Quang Duy Anh Pham Tønsberg 5000
SEM LEGEKONTOR V/ Ba Phuc Nguyen Tønsberg 3000
Thai Mong Hung Tønsberg 500
Tien Thanh Nguyen Tønsberg 1000
Tony Phan Tønsberg 1000
Trần Thị Cầu Tønsberg 500
Trịnh Văn Khén Tønsberg 1000
Trương Thu Thảo Tønsberg 1000
Vien Khanh Pham Tønsberg 1000
Vivien Le Tønsberg 2000