Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Tin Vận Động

Hm nay UBXDTĐ nhận được tin vui từ ch Đon Đn, UB đ xin php ch được đưa ln đy để tất cả b con mnh được khch lệ tinh thần.


"Chu thim Don cuoi tuan vua roi da xuat hanh dau nam tu Oslo den Lillestm  va sau do ve Moss, da quyen duoc so tien 11.500 kr cho quy tuong dai. Sang nay chu da chuyen vao truong muc cua tuong dai roi. Nho khi tien vao truong muc xin co len danh sach theo ten va dia chi sau:
Ong ba Tran Van Mien  Finstadjordet           1000 kr
Ong ba Nguyen Dinh My Hien  Moss            2000 kr
Ba Dinh thi Dang  Oslo                                    500 kr
Doan Minh Tri + Phuong Mai    Kjeller          1000 kr
Doan Minh Giang+Thanh Van  Leirsund         1000 kr
Doan Thi Khanh Van  Oslo                             3000kr
Nguyen Hoang Hai  + Doan Trang Thuy Moss 2000kr
Le Kham + Nhu Quynh  Kjeller                       1000kr
                                            Tong cong:         11.500 kr
Vay thong bao cho UBXDTD de theo doi.
Doan Don"

UBXDTĐ Vxin cảm tạ sự vất vả của ch thm v sự đng gp của tất cả mọi người.