Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Vận động quỹ XDTĐ tại Stavanger, Sandnes v Trondheim

Thứ bảy 19 thng 2, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Stavanger đ tổ chức ngy hội mừng Xun Tn Mo tại Stavanger v Sandnes.  Ch L Văn Hồng, thnh vin của UBXDTĐ v cũng l người đại diện của HNVTN tại Stavanger cho biết trong hai buổi tổ chức đều c chiếu dương ảnh về dự n XDTĐ v vận động quỹ xy dựng tượng đi. Những tờ giro ku gọi đng gp cũng được phn pht cho đng đảo b con tham dự.

Cũng cng ngy ny tại Trondheim, trong buổi tổ chức mừng Tết Tn Mo, BCH Hội Người Việt Tỵ Nạn tại  Trondheim cũng đ dnh một phần của chương trnh để ni về dự n xy dựng tượng đi v dnh ring một quầy để trao giro đến qu đồng hương tham dự.

UBXDTĐ v cng trn trọng sự đng gp của mỗi địa phương , đ chung tay đồng loạt gp sức cho cng việc phổ biến tin tức về tượng đi v vận động gy quỹ.

Xin chn thnh cảm ơn cc thnh vin của UB, cc hội đon tại cc địa phương v cc c nhn đ v đang tiếp sức cho tượng đi thuyền nhn sớm được thực hiện.