Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Vận động Quỹ Tượng đài tại Bærum
Chủ nhật ngày 20 tháng 2


"Hôm qua cộng đoàn công giáo ở Asker & Bærum chung vui mừng xuân, mặc dù Asker & Bærum rộng lớn nhưng cộng đoàn chỉ có gần 20 gia đ́nh. Có lẽ cộng đoàn không lớn nên không khí lúc nào cũng rất ấm cúng.
 
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Hải có lời kêu gọi mọi người đóng góp XDTĐ. Sau thánh lễ dưới tiệc mừng xuân anh Đào Quang Vượng tŕnh bày chi tiết về dự án XDTĐ cũng như giới thiệu trang thuyennhannauy và có đọc 3 bài thơ trong trang thơ XDTĐ , mọi người rất yên lặng lắng nghe,  sau đó mọi người sẵn sàng đón nhận giro, hy vọng đó là dấu hiệu tốt cho qũy XDTD trong những ngày kế tiếp. Bác Vũ Văn Tôn, Rykkinn ủng hộ ngay 2000,- tiền mặt nhờ anh Vượng chuyển đến UBXDTĐ, Bác hứa sẽ đưa thêm v́ trong túi không c̣n tiền."

Tin vui trên đây UBXDTĐ được anh Đào Quang Vượng gởi đến ngày hôm nay ( 21.02).
Chân thành cảm ơn anh Vượng , cha Hải, bác Vũ Văn Tôn và bà con vùng Bærum và Asker đă mở rộng tấm ḷng cho công việc chung.