Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Tin Uỷ Ban

Thứ tư ngày 09 tháng 3 năm 2011. Trưởng UBXDTĐ anh Nguyễn Đức Hóa, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất tại Na Uy chú Nguyễn Văn Đồng và hội trưởng Hội Cao Niên NVTN Tại Na Uy bác Đỗ Duy Huỳnh đă có một buổi đàm đạo cùng quư Thầy tại Chùa Khuông Việt: Hoà thượng Thích Chí Minh, chỉ đạo tối cao của GHPGTH tại Na Uy và thầy Thích Viên Ngộ, trưởng ban ngoại vụ GHPGTH tại Na Uy về dự án xây dựng tượng đài. Buổi làm việc đă diễn ra rất tốt đẹp. Quư Thầy rất ủng hộ dự án và sẽ tiếp tục giúp đỡ UB trong công tác vận động quỹ cũng như kêu gọi đạo hữu đóng góp cho công việc đầy ư nghĩa này.