Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Để dễ dng trong cng tc vận động ti chnh xy tượng đi. UBXDTĐ ku gọi những qy vị no c tấm lng v khả năng muốn gip đỡ, tiếp tay chng ti trong cng việc ny tham gia vo Ban Vận Động của UBXDTĐ. Ban Vận Động bao gồm tất cả cc thnh vin của UBXDTĐ ( xin xem danh sch trong mục "UBXDTĐ", V mong muốn sự gp mặt của cc hội đon v cơ sở tại cc địa phương, cc c nhn sẳn lng gip đỡ UB đi vận động.

Hiện nay đ c nhiều qy vị m thầm gip đỡ chng ti trong việc ny như pht thư giro v quảng b tin tức về tượng đi. Chng ti v cng trn qu v biết ơn tấm lng, cng sức v sự gip đỡ của tất cả mọi người.

Để dễ dng cho người đi vận động cũng như người muốn đng gp xin  qu vị  lin lạc về UBXDTĐ qua email của chng ti:  thuyennhannauy@vietnet.no để chng ti c thể cập nhật danh sch những người đi vận động v gởi giro cũng như những thng tin cần thiết đến qu vị. Hiện nay UBXDTĐ đang xc tiến lm bin lai, chng ti sẽ trao đến qy vị khi đi vận động để tiện việc nhận tiền mặt.

Rất mong sự hưởng ứng v gp tay từ qy vị.

Trn trọng

UBXDTĐ

Danh sch Ban Vận Động:

- Cc thnh vin của UBXDTĐ

- C nhn tự nguyện:

19. Hong Văn Đoan

20. Đon văn Đn

21. Đo Quang Vượng

22. Trần Khng

23. Nguyễn Chu Tng

24. H Ngọc Anh

25. Dương Hồng Anh

26.Nguyễn Đnh Minh / Tn Nữ Minh Nguyệt

27.V Duy Hong

Danh sch c giấy uỷ quyền nhưng khng nằm trong ban vận động:

1. Nguyễn Ph Cường     Moss

2. L Văn Cn                 Hamar

3. Nguyễn Ngọc Hng     Hamar

4. Nguyễn Đức Thọ         Oslo

5. Vũ Đức Thịnh             Skedsmokorset