Tượng Đi Thuyền Nhn tại NaUy

UBXDTĐ

Xin giới thiệu đến qu vị những bi bo đ được đăng trn Aftenposten về tu vớt người tỵ nạn cũng như về thuyền nhn tỵ nạn ni chung.
Rất cảm ơn C Ngọc Anh đ c cng sưu tầm v gởi về cho chng ti: