Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Buổi Họp Ngày 11.7.2013

Ngày 11.07.2013 diễn ra buổi họp do BGS mời BCH HNVTN Oslo & VĐ và UBXDTĐ.

Mục đích của Ban Giám Sát: Hai bên có thể t́m một giải pháp hàn gắn những rạn nứt xảy ra lâu nay ngỏ hầu tạo sự đoàn kết trong Cộng Đồng và vun bồi t́nh thương yêu giữa bà con người Việt khắp nơi.

UBXDTĐ tŕnh bày rằng công tŕnh xây dựng tượng đài thuyền nhân đă hoàn tất và UBXDTĐ đă hoàn thành trách nhiệm đối với tất cả bà con người Việt tỵ nạn đóng tiền. Đồng thời UBXDTĐ mời anh Trần Trung là đại diện HNVTN Oslo & VĐ làm Trưởng Ban cùng với UBXDTĐ tổ chức lễ khánh thành. Đây là một vinh dự mà UBXDTĐ muốn trao cho HNVTN Oslo & VĐ với mong muốn sự hợp tác đó sẽ mang lại sự đoàn kết và hàn gắn những rạn nứt xảy ra cho đến thời  điểm này.

Nhưng đáng tiếc là, và đây là điều bất hạnh cho sự đoàn kết Cộng Đồng Người Việt ở Na Uy này, anh Trần Trung đă từ chối lời mời làm Trưởng Ban khánh thành Tượng Đài Hoa Biển và đọc một văn bản soạn sẵn trước khi tham dự buổi họp, trong đó anh tuyên bố HNVTN Oslo & VĐ sẽ tố cáo UBXDTĐ (bao gồm tất cả các hội đoàn là thành viên và Ban Giám Sát) ra cảnh sát.