Tượng Đài Thuyền Nhân tại NaUy

UBXDTĐ

Buổi Họp Ngày 18.4.2013

Ngày 18.4.2013 diễn ra cuộc họp giữa UBXDTĐ và BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông có sự hiện diện của Ban Giám Sát (BGS) là Đức Ông Huỳnh Tấn Hải (Trung Tâm Mục Vụ), và Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Tại Na Uy).

Anh Nguyễn Đức Hóa đă có thư nhường chức Trưởng Ban cho anh Trần Trung trước đó, nên trong buổi họp, anh Hóa vẫn tiếp tục xin BCH HNTV Oslo & VĐ cử người thay anh Hóa làm Trưởng Ban.

Kết quả buổi họp UBXDTĐ ghi nhận được:

o   Đức Ông và Thầy cùng BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông đều mong anh Nguyễn Đức Hóa tiếp tục vai tṛ Trưởng Ban như trước.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông là chủ nhân chương tŕnh xây Tượng Đài.

o   Đổi tiltakshaver để HNVTN làm chủ.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông điều hành UBXDTĐ, nhưng nằm ngoài.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông tín nhiệm UBXDTDD, không chấp nhận anh Nguyễn Đức Hóa rút lui, và ủng hộ UBXDTĐ.

o   BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông muốn anh Nguyễn Đức Hóa cùng anh Trần Trung đến VBT để "khiếu nại" về Cờ Vàng Quốc Gia không được khắc trên bia văn tượng đài.

Trước kết quả tốt đẹp này, UBXDTĐ đă mời BCH HNVTN Oslo & VĐ cùng đến buổi mạn đàm với UBXDTĐ trong tinh thần hợp tác vào ngày hôm sau 19.4.2013.

Buổi mạn đàm diễn ra không như ư muốn. Sự tranh căi xảy ra tạo một không khí căng thẳng, nóng giận thay cho không khí tay bắt mặt mừng - hợp tác vui vẻ - thông cảm cho nhau về những lỗi lầm đă có. Trong t́nh trạng như vậy, cá nhân anh Nguyễn Đức Hóa đă tuyên bố bất hợp tác. Buổi mạn đạm chấm dứt.